Hamlet Pharma

Rubrik Av Publicerat
babyrage lblX 20-02-18 22:14
IbX babyrage 20-02-18 20:09
Nyhetsbrevet lblX 20-02-18 13:47
F L-F Exilator 20-02-18 12:09
Märkligt med kursfall F L-F 20-02-18 12:00
Publiceringen dröjer nog ytterligare en tid rebus 20-02-17 21:20
Äntligen Serafim 20-02-17 19:19
Nyhetsbrev sohn 20-02-17 17:04
Länken rebus 20-02-17 12:02
Ur dagens nyhetsbrev från Hamlet rebus 20-02-17 12:01
vxl1 och Exiliator Jodå! 20-02-17 09:34
Hamlet Pharma vxl1 20-02-17 09:09
Jodå! Exilator 20-02-17 08:58
Exiliator Jodå! 20-02-17 08:53
CaptainMorgan Exilator 20-02-17 08:21
1/499 »
2020-02-18 22:14 IP: T5jnN1Vkz
Beklagar om jag var otydlig.

Inte minst med tanke på de resultat vi sett hittills så var min utgångspunkt att Alpha1H är den i sammanhanget effektivare substansen, det är då rimligt att vi ser minst lika mycket effekt av Alpha1H som av cytostatikan när vi kombinerar substanserna. Att med det perspektivet beskriva det som att Alpha1H förstärker effekten av cytostatika är inte självklart.

Jag blev därför inte heller speciellt förvånad när kombinationen Alpha1H 1.7 mM + Epirubicin 25 mikrogram gav signifikant större effekt än enbart Epirubicin 25 mikrogram. Vad jag däremot fann mer intressant (och mindre väntat) var att kombinationen Alpha1H 1.7 mM + Epirubicin 25 mikrogram också visade sig ha tydligt större effekt än enbart Alpha1H 1.7mM, dvs. att cytostatikan även förstärker effekten av Alpha1H. Man kan naturligtvis diskutera vilken av substanserna som förstärker vilken, eller om de kompletterar varandra. Min tolkning var hur som helst den att det finns någon form av positiv synergi, vilket jag alltså var det jag fann intressant och anser mer än väl motiverar en kombinationsstudie på människa.

Det är också intressant att fundera över varför HP formulerar sig som de gör, dvs att de avser undersöka om Alpha1H förstärker effekten av cytostatika (och inte vice versa). Inte minst ur ett marknadsperspektiv tror jag dock att de har gjort det smarta valet.
2020-02-18 20:09 IP: AuWk98iOo
"..men att cytostatika skulle öka effekten av Alpha1H är kanske mer intressant."

Du får vända på det. Vågar satsa på att a1h ökar effekten av cytostatiska och inte omvänt. Därav kombinationsstudien.
Hamlet Pharma / Nyhetsbrevet / Nyhetsbrevet
2020-02-18 13:47 IP: 9i/UIMg+M
Det PM som kom för ett par veckor sedan gav upphov till fler frågor än det besvarade, därför var gårdagens nyhetsbrev mycket välkommet. Jag ser att vi nu fått förtydliganden på tre viktiga punkter.

För det första framgår att doseskaleringsstudien kommer att genomföras enligt tidigare plan, och det antyds även att den kan komma att starta när som helst. Vi vet sedan tidigare att denna studie är öppen och kort…

Informationen om den kommande artikeln är mer konkret än tidigare. Det förefaller som man gjort ett mycket omfattande och gediget jobb för täcka alla vinklar och därmed även gardera sig mot potentiell kritik. Utvärderingar från tredje part är en extra bonus som jag bedömer vara värdehöjande i två steg. Det primära är naturligtvis kvalitetssäkringen av artikeln, inklusive att man med detta minskar risken att man missat någon viktig aspekt. Utvärderingarna torde i sig också höja artikelns trovärdighet. Sammantaget leder detta förhoppningsvis till snabbare publikation, men kanske också att man vågar sikta mot en ”tyngre” journal för maximalt genomslag.

Bilderna från den prekliniska studien där Alpha1H jämfördes/kombinerades med cytostatika (som presenterades i nyhetsbrevet) var betydligt mer illustrativa än den information som tidigare delgivits. Att kombinationen Alpha1H + cytostatika skulle visa dramatiskt större effekt än bara cytostatika var kanske inte helt oväntat, men att cytostatika skulle öka effekten av Alpha1H är kanske mer intressant. När det finns positiva synergier mellan två såpass skilda substanser finns goda möjligheter att en kombinationsbehandling också ger robustare behandlingsutfall. Dessutom, som HP skriver, så är det sannolikt enklare att få erforderliga myndighetstillstånd för en fas 3 om man vill studera Alpha1H i kombination med en etablerad behandling. Man kan också spekulera i att en sådan studiedesign öppnar vägen för samarbete med BP, vilket skulle underlätta genomförandet av en fas 3-studie.

Sammanfattningsvis, mycket positivt att man nu kommer med information som ger en betydligt tydligare bild av status i projektet – att den informationen dessutom visar att vi är på väg i rätt riktning är naturligtvis än mer glädjande.
2020-02-18 12:09 IP: grwmqIVl4
Väl skrivet!
Anledningen till att vi faller är att en del av de aktieägare som inte nödvändigtvis är långa hellre säljer av för att låta pengarna jobba i något annat. Det är väl inget fel med det egentligen, och bolaget är ju inte supertydliga med sin tidplan. Jag har fullt förtroende för ledningen, och på ett sätt är det ganska skönt att man inte ser något självändamål i att pumpa ut PM. När det finns något att meddela så kommer ett pressmeddelande. Dock hade jag gärna sett övergripande tidplan för året. Det hade skapat lite mer lugn och förståelse för bolagets verksamhet.
Hamlet Pharma / Märkligt med kursfall / Märkligt med kursfall
2020-02-18 12:00 IP: 9CeiPkI6G
Jag stressar inte särskilt mycket över kurs och kursfall, då jag inte ser detta som den sortens bolag. Tänker att det finns annat att satsa på om man vill ha snabba belöningar och "sälj till första bästa nu! Casha in!". Men med det sagt häpnar jag en smula över att kursen fallit så. Kommersiellt sett är ju nyheterna vi fått sista månaden BARA BRA. Var jag övertygad förut är jag det ännu mer nu. Det här KOMMER inom en relativt snar framtid att både hjälpa sjuka människor och dra in rejäla högar pengar till oss som äger aktierna. Allt som krävs är tålamod. Och det är inte i första hand Hamlet Pharmas PM och kommunikation som kommer att ta oss dit, utan deras just tålmodiga och ypperliga forskningsarbete. Men det med sagt vill jag berömma er som på ett konstruktivt sett delgett företaget er kritik, och legat på om mer fokus på kommunikation och strategiskt marknadstänk. Detta är bara positivt. Stor skillnad mot stressande utrop om att "Kursen faller PM NU!".
Redigerades 2020-02-18
Hamlet Pharma / Publiceringen dröjer nog ytterligare en tid / Publiceringen dröjer nog ytterligare en tid
2020-02-17 21:20 IP: wpyWvA6ML
i nyhetsbrevet står "Data from the clinical study has now been compiled into a publication, which will be submitted shortly" Submitted betyder att papret snart ska skickas in för bedömning till en vetenskaplig journal, och sen ska det ut till referees som ska skriva sina omdömen, möjligen kräva omarbetningar av papret. Så det kan ta ett antal veckor till, gissningsvis 4-8 veckor.
Att de gjort tredjepartsutvärderingar är dock ett gott tecken, gissningsvis är det andra oberoende forskare som fått tillgång till studieresultaten och fått uttala sig om tillförlitligheten av studien och resultaten. Det kan tyda på att resultaten anses så uppseendeväckande och så betydande att den vetenskapliga journalen krävt oberoende bedömningar innan de accepterar det för bedömning och ev publikation.
Hamlet Pharma / Äntligen / Äntligen
2020-02-17 19:19 IP: 6nL2OcSlP
Den vetenskapliga artikeln är på gång. Tror det kan ge ett par kronor upp på kursen, men det är bara en känsla.
En "dramatisk ökning i behandlingseffektivitet" med kombinationsterapi i försöksdjur, hur spännande som helst!
Det stod inget om hjärntumörstudien, hoppas den inte försenas. Den är jag otroligt nyfiken på! :)
Hamlet Pharma / Nyhetsbrev / Nyhetsbrev
2020-02-17 17:04 IP: 7qSBtL2NS
Förstår inte varför Cisions publicering av Hamlet Pharmas nyhetsbrev nr 1; blåscancer inte publiserats av Placera?
Äntligen får vi en uppdatering av den fortsatta strategin för blåscancer.
Äntligen skall den kliniska studien "inom kort", än en gång, publiceras och då noterar jag särskilt att en tredjeparts utvärdering av patient resultat ingår.
Hamlet Pharma / Ur dagens nyhetsbrev från Hamlet / Ur dagens nyhetsbrev från Hamlet
2020-02-17 12:01 IP: wpyWvA6ML
Fina nyheter om att doseskaleringsstudien snart är igång och att man avser köra en kombinationsstudie också i Prag. Titta också på bilderna i nyhetsbrevet! Fascinerande effekt!

The necessary and technically challenging production of substance for higher doses of Alpha1H and the formulation for the dose escalation study are now complete, and the final quality controls are ongoing to ensure compliance with current guidelines. In addition, the clinic in Prague has been initiated and is ready to include patients, as soon as the study medication is released.

Alpha1H shows significant promise as a new and effective cancer drug with low toxicity, and is under active development as a stand-alone drug candidate. In addition, a new pre-clinical discovery shows that Alpha1H improves the therapeutic efficacy of conventional cancer drugs.
These new findings widen the potential to use Alpha1H in bladder cancer and other cancer indications. Combination therapy is widely used in cancer patients, to increase efficacy and reduce the amount of each toxic substance. Hamlet Pharma expects that this approach will broaden the use and reduce the time to market for Alpha1H.

Recently, a preliminary statement from the Czech authority, SUKL, indicated that it will be possible to include combination therapy as one more variable in the ongoing bladder cancer study, in addition to the analysis of Alpha1H alone. A substantial amendment will therefore be submitted shortly for formal approval. This approach would offer a strategic advantage for progression to phase III clinical trials, and ultimately for approval by international pharmaceutical regulatory bodies such as the FDA.
2020-02-17 09:34 IP: RQO0bC/6x
Ni har kanske rätt i att det är koncentrationen som krånglat till det, och inte mängden.
I så fall missförstod jag.

OK, men då är det ju bra att man nu också klarar av att framställa i högre koncentrationer. Hoppas bara att det då går att göra dessa koncentrationer i högre volymer utan problem!

Gott hopp!
2020-02-17 09:09 IP: bAgKtQGPq
Jo är det inte koncentrationen som skall vara högre o inte mängden?
2020-02-17 08:58 IP: grwmqIVl4
Det kan ju vara så att det här inte är hela sanningen. Du kan säkert ha rätt, men jag har nog missat att produktionen av A1H i högre doser är klar. Jag vet att man på ett enkelt sätt nu kan producera A1H i sin "standarddos", men det kan säkert vara lite mer problematiskt om man vill höja dosen 5 resp 10 gånger. Dels har man inte gjort det tidigare och kräver säkert lite mer kontroller.
Det verkar som att sjukhuset i Tjeckien står redo i givakt med patienterna uppradade. Perfekt!
2020-02-17 08:53 IP: RQO0bC/6x
Ja viss vore det skönt om de nu äntligen kommer igång med dosstudien!
Men, det förvånar mig om förseningen beror på svårighet att få fram större mängder av Alpha-1H, för som jag tidigare förstått det så har produktionen av denna varit löst, och då trodde jag att de små volymer som det nu kan handla om inte skulle kunna ställa till något problem!
Men, nu gissar jag att de främst är andra faktorer som gjort att det dragit ut på tiden.
Hoppas vi snart får besked om dosstudiestart!
2020-02-17 08:21 IP: grwmqIVl4
Nämen vad trevligt! Hoppas att detta kan vara något som man kan skicka på regelbunden basis!
Jag fick i alla fall svar på varför doseskaleringsstudien inte dragit igång, jag antog att man inte hade kunnat samla patienter. Men det verkar ha varit svårare att tillverkare A1H i högre doser (något som jag inte ens reflekterat över att man måste göra, stupido!). Dessutom fick vi svart på vitt att studien med A1H+cellgifter inte ersätter doseskaleringen, utan det är som de flesta av oss trodde, ett komplement. Nu fick vi även uttalat att det öppnar möjligheten att komma snabbare ut på marknaden.

Bra bra

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Hamlet Pharma - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -