Götenehus

Rubrik Av Publicerat
Götenehus herrgårdsserie Early Warning 20-10-01 01:27
Lkpg 2B/N2B 20-09-23 09:00
Reportage i Skaraborgs Läns Tidning om Götenehus Early Warning 20-08-30 19:12
Götenehus ett intressant doldis-case! Spejaren 20-08-27 20:47
Ja det var en fin rapport Rolfos 20-08-19 22:37
Götenehus utvecklas väl Early Warning 20-08-19 13:07
Hemberg Alpacka 20-02-24 15:07
Beige rapport 2B/N2B 20-02-21 09:11
Hemberg handlar asken 19-06-10 12:17
Hemberg optisan 18-12-06 09:35
Götenehus insider Tjurskalle 18-11-09 14:31
Götenehus / Hemberg Tjurskalle 18-11-02 11:06
Bud? FullRaket 18-10-31 18:17
Bud igen? asken 18-10-31 15:10
Re: Upphandlingen med SABO optisan 18-08-17 10:01
1/16 »
Götenehus / Götenehus herrgårdsserie / Götenehus herrgårdsserie
2020-10-01 01:27 IP: ROXsyqyo+
Götenehus lanserar en ny herrgårdsserie, 7 olika hus, vilka sägs vara inspirerade av herrgårdarna på Kinnekulle. Serien blir knappast en storsäljare, men satsningen är intressant och timingen utmärkt. Målgruppen var tidigare t ex lantbrukare som sålt sin gård för nuförtiden stora pengar och vill skaffa sig ett nytt modernt boende på landet. Men målgruppen växer i takt med att många har yrken där man enbart behöver vara på kontoret någon eller några dagar per vecka, resten av tiden kan man arbeta hemifrån.

Götenehus nämner ingen prisidé för den nya husserien. Men det är knappast ett dåligt tips att priset ligger i det övre segmentet. Å andra sidan är tomtpriserna några mil utanför de flesta landsortsstäder behagligt låga. (Den som tvivlar på detta faktum, kan t ex gå in på Skövde kommuns hemsida. Efter lite navigerande finner man att kommunen säljer byggklara tomter på Kvarntorpsvägen i Tidan för ca 50.000 kronor. VA, och el framdragna till tomtgränsen.) Den totala investeringen kan därmed bli mycket attraktiv.

Möjligen har Götenehus ledning givet marknadsförarna lite väl fria händer när ett av husen i serien fått namnet Mariedal. Den gamle framlidne ägaren av Mariedal, Ivar Virgin, under slutet av 1960-talet bl a andre vice talman, kan knappast beskrivas som folklig. Att en hustillverkare i bygden skulle uppkalla en villa efter hans gods, torde inte ha mötts av dennes absoluta gillande. Men det motsäger inte förhoppningen att Götenehus kan sälja husen ur herrgårdsserien med goda marginaler.
Götenehus / Lkpg / Lkpg
2020-09-23 09:00 IP: 99AYDvLdE
Enl dagens Corren (Linköping) så ska Stångåstaden (Linköpings bostadsbolag) bygga 38 radhus under SABO - uppgörelsen.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Götenehus Group B 4,1 -0,97% 3,81 7,61%
Götenehus / Reportage i Skaraborgs Läns Tidning om Götenehus / Reportage i Skaraborgs Läns Tidning om Götenehus
2020-08-30 19:12 IP: ROXsyqyo+
I Skaraborgs Läns tidning, med spridningsområde primärt i Skara och Götene, fanns den 24 augusti ett stort reportage om Götenehus.

Reportaget var fokuserat kring Götenehus´ nya satsning på volymhus i den nya fabriken.

Enligt reportaget tillverkar man f n ”cirka 80 färdiga volymhus per år, beroende på hur stora de ska vara.”

Dessutom ”finns det också planer och möjligheter för att gradvis trappa upp produktionen. I framtiden kan det till och med bli en fördubblad fabriksyta som är ämnad just för volymhusen, vilket är något man tror kommer att behövas.”

Fortsatt positiva signaler från bolaget.

Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Götenehus Group B 4,1 -0,97% 3,64 12,64%
Götenehus / Götenehus ett intressant doldis-case! / Götenehus ett intressant doldis-case!
2020-08-27 20:47 IP: r0L5ewh0S
Jag tog en post i Götenehus före rapporten och måste säga att jag tycker rapporten var bra. Efter en lyckad vår/sommar i Bonava (som jag fortfarande har kvar) började jag leta efter andra bostadsbyggare som inte stuckit iväg och har hittat Götenehus. Bolaget är flera ligor mindre och ska såklart ha viss rabatt för det, men jag tycker det verkar välskött. Under toppåren 2017 och 2018 tjänade man 66 öre / aktie, vilket minskade ordentligt till 38 öre 2019 pga svagare marknad och investeringar i en ny Volymhusfabrik. Mycket hänger på att Volymhusfabriken blir lyckad, men jag tycker det ser bra ut.

- Under 2019 sade man att Volymhusfabriken belastat med ca 10 MSEK och i Q1 2020 står att Volymhusfabriken fortfarande är i ett uppbyggnadsläge. I Q2 2020 står inget sådant, bara att omsättningsökningen delvis förklaras av ökad volym där. Positivt att man inte skriver om inkörningsproblem

- Inriktningen mot billigare bostäder och hyresrätter är helt rätt i marknaden. Det är hyresrätter som går bra just nu. Man säger också i Q2 att man fått många enheter orderlagda

- Volymhusfabriken innebär också riskspridning.

-Den traditionella småhusaffären tror jag också kommer tuffa på. Prognosen i år från trähusfabrikanterna i branschorganisationen var antal byggstarter ungefär som 2019 och bostadspriserna har stått sig bra, så jag tror att det blir så.

- Orderstocken är bra och bör göra att man har gott om jobb närmsta året.

- Man växer omsättning och ska expandera antal anställda.

- Tydlig huvudägare i Hemberg med bra affärsnäsa som hela tiden ökar sitt ägande.

- Q1 2019 var rätt bra, men övriga kvartal sådär, bl.a beroende på uppstartskostnader i volymhusfabriken som förhoppningsvis inte återkommer i år. Jag tror på VPA över 40 öre per aktie i år , vilket är P/E runt 8-9. Sedan tror jag att det finns god chans till tillväxt följande år om Volymhusfabriken växer och får ökad beläggningsgrad.
Redigerades 2020-08-27
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Götenehus Group B 4,1 -0,97% 3,59 14,21%
Götenehus / Götenehus utvecklas väl / Ja det var en fin rapport
2020-08-19 22:37 IP: XGtq6XEqF
Borde leta sig upp till 4 kr igen inom kort. Den var ju där och nosade en stund idag.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Götenehus Group B 4,1 -0,97% 3,7 10,81%
Götenehus / Götenehus utvecklas väl / Götenehus utvecklas väl
2020-08-19 13:07 IP: ROXsyqyo+
Götenehus rapport, som offentliggjordes idag, visade på många positiva signaler. Omsättningen ökade t ex från 217 f å till 241 mkr, rörelseresultatet från 11 till 12 mkr. Antalet anställda vid periodens slut var 251, jämfört med 235 f å, vilket indikerar fortsatt volymtillväxt.

Beläggningen i den nya fabriken förbättras, orderingången är god, den positiva trenden lär fortsätta. Covid 19 har enbart marginellt påverkat produktion och sälj.

Bolaget verkar som vanligt ”under radarn”. Det är så långt man kan komma från ”management by media”.

För de fåtal placerare som följer Götenehus har det dock blivit svårare att prognosticera resultatutvecklingen pga. att bolaget i praktiken har tvingats att överge s k segmentsredovisning till förmån för IFRS.

Lite förenklat innebär IFRS att t ex ett bostadsrättsprojekt redovisas först när den sista lägenheten har sålts och tillträtts.

Segmentsredovisning innebär i praktiken successiv resultatavräkning baserat på när en producerad enhet lämnar fabriksområdet i Götene.

För att göra resultatprognoser för det kommande året tvingas man beakta två faktorer.
• Engångsfaktorer vid byte av redovisningsprincip.
• Och konsekvensen av att IFRS slår igenom i redovisningen.

Att Götenehus parallellt med att man redovisar enligt den nya standarden IFRS även kommer att lämna uppgifter enligt segmentsredovisning, kommer dock att göra det hela lite lättare.

Så här resonerar jag därför för 3 kv. 2020.

Med segmentsredovisning har 3 kv. alltid varit ett svagt kvartal. Orsaken är enkel. Fabriken har varit stängd i en månad för semestrar, enbart 2 månaders produktion i siffrorna.

Fabriken är visserligen stängd även med IFRS, men resultatavräkningen blir knepigare... Av rapporten framgår att flera projekt inom ”projektutveckling” har säljstartats. Min bedömning är dock att resultatavräkning för dessa i huvudsak kommer att påverka resultat 4 kv., kanske även 1 kv. 2021.

Att bygga upp redovisningen och resultatavräkningen på när den sista lägenheten i ett projekt har sålts och tillträtts, kommer att innebära kraftiga svängningar i resultatet. Detta bör även medföra ökad volatilitet i aktiekursen. Dvs. större möjligheter för den påläste att köpa och sälja till förmånliga kurser.
Götenehus / Beige rapport / Beige rapport
2020-02-21 09:11 IP: 99AYDvLdE
En hyfsad rapport givet marknadsförutsättningarna. Bra kassaflöde, man kan trots en svagare marknad ta hyfsade marginaler, betalar av lån. Det känns som man har sitt "hus" i ordning inför en viss expansion.

Egna kapitalet nu 3,09 per aktie.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Götenehus Group B 4,1 -0,97% 3,78 8,47%
Götenehus / Hemberg handlar / Hemberg handlar
2019-06-10 12:17 IP: Xqm9GzE57
Nu handlar Hemberg igen, trevligt.

Mvh
Götenehus / Hemberg / Hemberg
2018-12-06 09:35 IP: zRFIY/d8V
2018-09-30 hade Hemberg 50,9% av aktiekapitalet och 48,9% av rösterna.
2018-12-06 har Hemberg 52,5% av aktiekapitalet och 50,3% av rösterna.
Räknat på de insiderköp som registrerats på fi under oktober och november 2018.
Götenehus / Bud igen? / Götenehus insider
2018-11-09 14:31 IP: 0dZOiBsiv
Hemberg har nu köpt nästan 1,4 miljoner aktier, de senaste dagarna!!!
Götenehus / Bud igen? / Götenehus / Hemberg
2018-11-02 11:06 IP: 1rRyrtjHn
Hemberg är otroligt duktig på affärer, ta rygg på honom!
2018-10-31 18:17 IP: PCZ/ZJMro
Är ju någon eller något som köpt över 3m aktier via Carnegie sen rapporten. Vilket är runt 3% av bolaget. Men tror inte han är så sugen på att köpa ut bolaget.
Götenehus / Bud igen? / Bud igen?
2018-10-31 15:10 IP: Xqm9GzE57
Hemberg har köpt över en halv miljon aktier ytterligare. Jag kan inte reglerna runt "budplikt", men han har många aktier!

Mvh
Götenehus / Topline något svagt / Re: Upphandlingen med SABO
2018-08-17 10:01 IP: zRFIY/d8V
Idé/gissar på volym men med måttlig lönsamhet då SABO marknadsför sig med att medlemmar kan beställa hus med rabatt. Just lönsamheten för leverans genom SABO-avtalet är ett frågetecken.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Götenehus Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -