GoldBlue

Rubrik Av Publicerat
fin pipeline! Licce 20-12-04 15:03
Dessutom Njurprojektet som kan få Orphan drug status Fortuma 20-12-03 21:22
Uppvärdering Maiman12 20-11-23 11:22
Uppvärdering? Maiman12 20-11-23 11:17
Utdelningsbolag AMSE 20-11-17 11:15
Utdelningsbolag? Mr Mangaz 20-11-17 10:13
Tack HeHe 20-11-17 09:34
Is i magen AMSE 20-11-17 09:02
Lite information om Coegin Pharma. Maiman12 20-11-16 10:27
Fortsatt is i magen IdemoNa 20-11-16 09:36
Bra neutral förklaring om utdelningsbolag AMSE 20-11-15 23:59
Grundlurade. RIKARD DEN XX 20-11-14 20:30
Vad är det här för bolag egentligen? HeHe 20-11-13 16:11
Varning! RIKARD DEN XX 20-11-10 17:21
Vet inte Shmoopy 20-11-10 09:23
1/86 »
igår 15:03 IP: 2AG2GaNZn
Ja, denna kommer att blomma rejält på 1-2 år. Få som fått upp ögonen på coegin, men det kommer när vi väl satt igång på allvar.
GoldBlue / Dessutom Njurprojektet som kan få Orphan drug status / Dessutom Njurprojektet som kan få Orphan drug status
2020-12-03 21:22 IP: dF7mqaZgY
Missa inte att Coegin även har ett njurprojekt som de överväger att dela ut under 2021. Kan bli en fin bonus för oss aktieägare.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Coegin Pharma 0,183 3,39% 0,18 1,67%
2020-11-23 11:22 IP: tWVGRuTxi
Studien är fullt finansierad och kassan räcker hela 2021.

AKTINISK KERATOS OCH BASALCELLSCANCER
FasII proof-of concept studie
Ansökan om etikprövning och till den danska läkemedelsstyrelsen – Q1 2021
Rekrytering av patienter och initiering av studien - Q2 2021
Studien avslutas - Q4 2021
2020-11-23 11:17 IP: tWVGRuTxi
Medivir fas2 basalcellscancer börsvärde 300 msek
Coegin fas2 basalcellscancer börsvärde 95 msek
Just saying 🤷‍♂️
2020-11-17 11:15 IP: JNg/3vJDp
Hej Mr Mangaz

De har skapat ett utdelningsbolag kopplat till Coegin Pharma innehavare. Vi som har aktien har fått en tilldelning i det bolaget i vår depå. Det heter GB DIVIDEND. Dividend betyder utdelning på engelska. Har du innehav men inte fått den?
Personligen tycker jag att det är en utmärkt affärsmodell då arbetad tid skall skapa värden i affärsmodellen. Men det är jag det och min egna uppfattning.
2020-11-17 10:13 IP: fjL58Z+b+
Att ett läkemedelsbolag blir till ett utdelningsbolag hör väl inte till nomaliteten? Känns som att många läkemedelsbolag forskar kring ett läkemedel och sedan blir uppköpta, men min känsla kan vara helt fel så därför undrar jag: Varför tror du a Coegin Pharma kommer bli ett utdelningsbolag?
2020-11-17 09:34 IP: +hUj3bm+N
Tack för bra inlägg, ni som svarat på min fråga!
Redigerades 2020-11-17
2020-11-17 09:02 IP: JNg/3vJDp
Jag tror att detta blir ett bra utdelningsbolag i min portfölj.
Ge dom lite tid. Inte för inte som man talar om att det finns tysta perioder hos de börsnoterade bolagen. Det behövs för att inte skapa oro.

Passa upp för sådana som haussar och likadant baissar. Det är två beteenden som är lika illa.
Läs på och gör egna bedömningar genom att gå till källan, alltid.
Vägra ryckas med, gör jobbet istället.
GoldBlue / Vad är det här för bolag egentligen? / Lite information om Coegin Pharma.
2020-11-16 10:27 IP: tWVGRuTxi

Ny VD i Coegin Pharma
Tore Duvold har per den 10 september 2020 utsetts till verkställande direktör i Coegin Pharma. Avgående VD, Berit Johansen, som tillika är grundare av Coegin Pharma, fortsätter i ledningsgruppen som Chief Scientific Officer. Efter slutfört omvänt förvärv av GoldBlue AB kommer Tore Duvold att utses till verkställande direktör i det nya Coegin Pharma. Det beräknas ske den 29 september 2020.

Tore Duvold valdes till styrelseledamot i Coegin Pharma i november 2018 och har mer än tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av dermatologiska sjukdomar, antibiotika och njure.

Tore Duvold var VD för Aker Biopharma AS 2014 – 2015 och Senior Vice President och del av koncernledningen på LEO Pharma under totalt 15 år. Tore Duvold kommer senast från Innovation Fund Denmark där han tillträdde som vice verkställande direktör under 2015 och utsågs till verkställande direktör i april 2019. Tore Duvold har siddet i bestyrelser og advicory boards hos både Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Tore Duvold har utbildning som organisk kemist från universitet i Bergen och Oslo och har en doktorsgrad inom bioorganisk kemi från Université Louis Pasteur, Frankrike.
Coegin Pharma planerar att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie
under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av småmolekylterapier riktade mot nyckelenzymet cPLA2α. cPLA2α är medlem av fosfolipas A2-familjen, känd för sin inblandning i en mängd olika inflammatoriska sjukdomar samt i cancer. Genom årtionden av grundläggande och tillämpad forskning, utförd av Coegin Pharma AS och dess grundare, har cPLA2α konstaterats vara ett relevant terapeutiskt mål vid flera sjukdomar, inklusive, aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom (CKD).

Bolaget har sedan bildandet investerat cirka 220 MSEK i sin forskning, varav bolaget erhållit forskningsstöd om cirka 100 MSEK från norska forskningsrådet. Vidare har bolagets forskning validerats genom ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter samt genom bolagets samarbete med bl.a. professor Joseph V. Bonventre på Harvard Medical School och professor Edward A Dennis på University of California San Diego.

Bolaget har som målsättning att genomföra en Fas IIa proof-of -concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer. Denna studie är fullt finansierad med bolagets befintliga medel och denna första viktiga milestone förväntas nås under utgången av 2021. Detta baserat på att bolaget tidigare har framgångsrikt slutfört en fas IIa-studie på 96 patienter med mild till måttlig psoriasis. Studien visade god klinisk effekt av bolagets cPLA2α-hämmare utan att några biverkningar observerades De positiva kliniska resultaten, tillsammans med solida data från ett flertal cell- och djurmodeller, stöder möjligheten för effektiv behandling av aktinisk keratos och basalcellscancer med bolagets cPLA2α-hämmare.

Under mitten av 2022 är nästa större milestone målsättningen att lämna in ansökan om klinisk prövning (Fas I) inom ytterligare en cancerindikation. Bolaget utvärderar även möjligheten att separat finansiera utvecklingen inom CKD, exempelvis genom en spin-out, alltför att skapa mervärde för bolagets aktieägare och för upprätthålla ett tydligt affärsmässigt fokus inom cancer. Beslut kring eventuell spin-out kommer att tas senast under 2022.
Kort beskrivning av aktinisk keratos och basalcellscancer

Aktinisk keratos (AK) är den vanligaste formen av pre-cancer och uppstår när huden skadas efter långvarig UV-exponering från naturligt eller artificiellt solljus. AK är en ytlig hudförändring som kan vara en enda fläck eller täcka större delar av huden. De visas vanligtvis som små röda eller brunaktiga fläckar som ibland är fjälliga på ytan. De kan också se läderaktiga ut eller kännas grova. Det uppskattas att endast i USA finns 58 miljoner människor som lider av AK och antalet förväntas öka. AK anses vara en kronisk störning där de flesta patienter upplever att lesionerna återkommer över tiden. AK ökar risken för att utveckla hudcancer eftersom AK kan utvecklas till skivepitelcancer, en vanlig och ibland en invasiv form av hudcancer. Basalcellscancer (BCC) är den vanligaste formen av hudcancer och den vanligaste av alla cancerformer. Endast i USA diagnostiseras 4 miljoner patienter med BCC varje år. BCC finns i många olika former och kan vara både ytliga eller mer invasiva. Den vanligaste orsaken är även här exponering för solljus och involverar onormal och okontrollerad celltillväxt. Även om BCC sällan utvecklas till melanom är de en stor olägenhet för patienter eftersom de kan utvecklas till stora lesioner i form av öppna sår, röda prickar eller som större sfärer i huden.
Det finns ett stort ouppfyllt behov av bättre behandlingsalternativ för AK när det gäller effekt, biverkningar och behandlingstid. Sjukdomen behandlas huvudsakligen upprepade gånger med kryoterapi, fotodynamisk terapi eller topiska läkemedel. Kryoterapi kan orsaka kosmetisk skada på huden och uppfattas av många som smärtsam medan fotodynamisk behandling är dyr och tidskrävande. De vanligaste läkemedlen är imiquimod, diklofenak och ingenolmebutat. Imiquimod och diklofenak bör appliceras 2-3 gånger dagligen i 40-90 dagar. Ingenolmebutat dras tillbaka från flera marknader på grund av misstankar om risk för hudcancer.

Den globala marknaden för AK var över 6 miljarder USD 2018 och med en beräknad CAGR-tillväxt på cirka 4%. Av denna marknad utgör de aktuella läkemedlen för närvarande cirka 40%. Bolaget vill positionera sig på marknaden med en säkrare, effektivare behandling med betydligt kortare behandlingstid. Med en sådan produktprofil förväntas den ta betydande marknadsandelar från de befintliga produkterna men också till stor del från den traditionella kryoterapin med en uppskattad global försäljning på mellan 200-400 miljoner USD. BCC behandlas huvudsakligen med kirurgi men också med topiska läkemedel i fall där lesionen är ytlig. Den globala marknaden uppskattas till nästan 6 miljarder USD med en CAGR-tillväxt fram till 2024 på knappt 9%. Bolaget utvärderar möjligheten att utveckla samma aktuella behandling för ytlig BCC i fortsättning på AK-studierna.

Coegin Pharma besitter stor kunskap och kompetens inom dermatologi och cancer genom många års forskning, en stor mängd kliniska och prekliniska forskningsdata och erfarenhet av bland annat utveckling av läkemedel för behandling av AK. Professor Berit Johansen (CSO) från NTNU är en av

https://coeginpharma.com
2020-11-16 09:36 IP: UPkDSlGZt
Jag är orolig över att allting tar sån tid...

men..

Samtidigt har de precis gjort en massa förändringar med massa formalitet senaste tiden så jag valde att ha fortsatt tålamod och läser på under tiden istället. Jag har försökt ta reda på var Coegin Pharma kommer ifrån i väntan på mer frekventa uppdateringar från bolaget.

T.ex....

Bolaget hette innan Avexxin och under det gamla namnet hittar man mer nyheter kring deras historia. Med flera års forskning i bagaget har man nu tagit fram potentiella och intressanta behandlingstyper där man också har tagit sig långt framåt i de kliniska prövningar. På gamla hemsidan (https://old.coeginpharma.com/) gick det även att hitta en del väl informerade publiceringar. Dessa kommer förhoppningsvis synas väl på nya hemsidan också som just nu är under uppbyggnad, tycker dock hemsidan borde vars färdig byggt nu.

Känslan är att jag fortfarande tror på bolaget efter att ha läst mer om deras historia och den potential deras behandlingstyper har.

Känslan är också att det väntas mer aktivitet inom kort av bolaget. Tycker det är otroligt viktigt så det inte skapas masss förvirringar för oss alla. Tycker det är dags för de att uppdatera oss nu.
GoldBlue / Vad är det här för bolag egentligen? / Bra neutral förklaring om utdelningsbolag
2020-11-15 23:59 IP: pLzk7kWf0
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/borsteori/utdelningar-fordelar-och-nackdelar-med-utdelningsbolag

Management i huvudsak med tanke på SNI kod som är huvudsyssla. Skulle tro att texten som beskriver bolagets verksamhet hämtas med SNI koden
se https://www.allabolag.se/5590780465/handelser
Årsredovisning för coegin pharma kan man hämta hem gratis på hitta.se
Skulle endast titta i den istället för nyckeltal som visas då de kan vara för Gold Blue.
Lite försiktighet alltid. Öhrling PWC är revisorer som är väl ansedda i princip globalt.


Redigerades 2020-11-16
2020-11-14 20:30 IP: oNE/3uH0b
Har överhuvud taget inget med med/bioforskning att göra.
Bolagen har under minst 10! år inte ens omsatt lön för 1 man per år.

Nä, vi är som det heter på danska, RÖVRENDTE!

Har naivt nog inte kollat upp GB.
GoldBlue / Vad är det här för bolag egentligen? / Vad är det här för bolag egentligen?
2020-11-13 16:11 IP: +hUj3bm+N
Gick in i Goldblue ett gott tag innan det blev Coegin, och har hållt mig kvar för att jag brukar vara tålmodig. Jag har dock inte fattat vad det är meningen att Coegin ska vara för företag. Vad har det för huvudaktivitet? Hur ska det tjäna sina pengar?

Och sedan det här med GB Dividend... Vad är GB Dividend för bolag och vad är det för värdepapper vi alla tillgavs i det företaget?

Det känns allt lite "shady".

Ja, jag är glad amatör...;)

Tacksam för kommentar av någon mycket proffsigare än jag.
GoldBlue / Mail från VD / Varning!
2020-11-10 17:21 IP: oNE/3uH0b
Coegin Pharma verksamhet enl Alla bolag: Organisationskonsulterande verksamhet. Kanske bara fel)
Men hemsidan säger inget om verksamhet. Bioteknikföretag kan vara vad som helst men inte konsultverksamhet inom organisation.

Edvince AB däremot ett av Tores bolag inom pharma. Förlustbolag utan intäkter.

Så stor försiktighet, innan pm om kommande aktiviteter.
GoldBlue / Pyspunka / Vet inte
2020-11-10 09:23 IP: hfKvh9x+I
Vet inte ens vad de gör, sålde mina med förlust

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

GoldBlue - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -