På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Fuud

Rubrik Av Publicerat
Hello12345 MrLuck 21-09-13 13:37
MrLucl hello12345 21-09-13 07:46
Hello12345 MrLuck 21-09-11 10:55
Fel värderingsansats hello12345 21-09-11 08:03
Bevakare MrLuck 21-09-10 19:23
Vad för nyheter behövs Bevakare 21-09-08 21:09
Fuud med på Småbolagsdagen! 2020Avanza 21-09-08 17:50
Nordea Bank största ägare i FUUD Franco R. 21-09-08 10:32
Is i magen Bevakare 21-09-03 22:08
Is i magen... hello12345 21-09-03 08:16
Vad för nyheter behövs Bevakare 21-09-02 21:30
E-handel elsputnico 21-09-02 19:22
Portföljmärke nu hos flera apotek Emgamo 21-09-02 10:42
Uppdatering av min sammanfattning kring FUUD hello12345 21-09-01 23:02
Vad för nyheter behövs Bevakare 21-09-01 22:21
1/51 »
2021-09-13 13:37
Då är vi lite mer överens. Har också universitetsutbildning i investeringsanalys o redovisning.
Så jag har på fötterna vad det gäller bolagsanalys 🙂
2021-09-13 07:46
Jag säger inte att användandet av P/E som värderingsmultipel är felaktigt för tillväxtbolag, jag säger att det är felaktigt att använda det för bolag som redovisar negativt resultat. P/E -437x är intetsägande och direkt fel att tillämpa, jag har tillräcklig akademisk utbildning och arbetserfarenhet för att stödja mitt uttalande.

Sen säger jag också att P/E (för den händelse att bolaget väl hade haft ett positivt resultat och multipeln barn positiv) inte är den bäst lämpade multipeln att tillämpa med anledning av den avskrivning som görs på goodwill pga förvärven och K3. Därför är min rekommendation att kolla på EV/EBITDA (vid multipelvärdering) eftersom den mest korrekt reflekterar det sanna värdet till bolagets stakeholders.

Håller med dig i att matindustrin kan vara svår att vinna mark inom, marknaden med den nisch (foodtech, hälsosamma alternativ) är dock inte mättad i den bemärkelsen att den väntas växa 6-8% per år i Norden kommande 3-5 år. Ser vi till FUUD specifikt så tycker jag att de bevisat att de kan ta marknadsandelar från konkurrenterna, sen gillar jag också att deras målgrupp i ex IQ Fuel är annorlunda från NOCCO och celsius m fl. Det är väl optimistiskt att tro att man kan konkurrera med de större aktörerna på allvar, de har befäst sina positioner under en längre tid. Ser man till Beijing8 så säljer deras produkter som smör och befintlig produktionskapacitet är inte tillräcklig för att möta efterfrågan, de arbetar för att öka detta den närmsta tiden.

Slutligen, kan förstå att investerare väntar något men där går man också miste om den största kursökningen. Att jämföra mot tech-bolag är inte relevant eftersom det strukturellt finns stora skillnader som även reflekteras i multiplarna.
2021-09-11 10:55
Fel o fel. Jag håller inte med alls att P/E skulle vara ett felaktigt mått på tillväxtbolag.
Värderingarna av bolag görs med många parametrar, där P/E talet är en av dem. För tillväxtbolag har den mindre betydelse än för etablerade bolag i "mättade" marknader.

Till syvene sist görs alla investeringar med målet att få ut ett högre returnerat värde i framtiden än det man sätter in idag o då är P/E en utmärkt indikation på hur "lång" den tidshorisonten kan tänkas bli, även i tillväxtbolag.
Precis du säger så tittar nog de flesta investerarna då på framtida förväntade vinster, men det kommer fortfarande att matchas mot priset på aktien (investeringen).

FUUD är ett expanderande bolag i ett växande men än så länge ovisst marknadssegment inom en "mättad" marknad (matindustrin).
En marknad där det tar lång tid att få upp omsättningen i, pga av en rad olika faktorer e.g. konkurrens, tid att etablera varumärken, försäljningskanaler, mottaglighet hos kunder m.m.
Så för ett tillväxtbolag som FUUD är det upp till var o en att göra sin bedömning hur stor chans bolaget har att slå sig in på den marknaden.
Detta är dock fortfarande något av en förhoppningsbolag. De har ju inte hittills visat några försäljningsmarginaler som pekar på storvinster framöver.
Jag tror på produkterna, ledningen o att marknadssegmentet har stor tillväxtpotential.
Men det finns ingen garanti för att produkterna slår o bolaget lyckas.
Jag tycker de har gjort kloka saker hittills sen jag gick med. Har själv fyllt på då jag tycker aktien har stor potential o kan anses billig för potentialen o tillväxten de hittills har förvärvat sig till.

Men jag har full förståelse för att andra investerare väntar tills FUUD visar upp svarta siffror där vinst, kassaflöde är positivt samtidigt som bolaget växer.
Varför vill alla investera i SAAS bolag? Skalning o marknadsexpansion är billigt o smidigt, fasta kostnaderna "obefintliga", försäljningskanalerna o distributionskanaler är lättillgängliga o billiga.
FUUD har inget av de ovanstående fördelarna i sin bransch. Dessa bolag konkurrerar FUUD med på aktiemarknaden.
Mina 50cents.
Redigerades 2021-09-11
Fuud / Nordea Bank största ägare i FUUD / Fel värderingsansats
2021-09-11 08:03
Jag ser ständigt folk som gör värderingsansatser i tillväxtbolag med grund i det P/E-tal som redogörs för på Avanza eller liknande tjänster. Kort och gott gör ni utifrån ett finansiellt värderingsperspektiv helt fel.

För det första, ett negativt P/E-tal kan aldrig användas för att värdera ett bolag. Så P/E på -437x i FUUDs fall säger absolut noll.

För det andra, det P/E-tal som presenteras på Avanza är historiskt och grundar sig i 2020 års redovisade resultat medan börsvärdet är taget från idag. Ett nytt tillväxtbolag med offensiv förvärvsstrategi och som dessutom inledde nämnda strategi i slutet av 2020 ska inte värderas på historiska siffror utan på prognostiserade siffror. Man måste förstå att ett företagsvärde (på eng. Enterprise value) är summan av alla framtida diskonterade kassaflöden, alltså inte historiska kassaflöden. Det är alltså den framtida tillväxten och lönsamheten som ska reflekteras i ett bolagsvärde och aktiekursen, inte vad som historiskt genererats/redovisats. Mitt förslag är att kolla på den lämnade prognosen från den 27 april 2021, där får investerare förståelse för hur koncernen väntas växa och vilken lönsamhet som förväntas. En kvalificerad investerare landar då i att bolaget idag är gravt undervärderat.

För det tredje, FUUD följer K3 och måste redovisningsmässigt skriva av goodwill linjärt. Därför kommer resultatet på bottenraden att tyngas av redovisningsmässiga avskrivningar relaterade till alla förvärv som de gör, återigen visar detta vikten av att se till riktiga kassaflöden i bolaget och varför kvalificerade investerare värderar utifrån detta.

Kul att du gillar bolaget och ser längre fram i tiden än de kortsiktiga investerarna som kollar orderdjupet 24/7 och tror att bolaget ska upp 500% på en dag. :)
2021-09-10 19:23
Just nu ligger jul P/E talet på 437, galet högt. Förväntningarna på hög tillväxt är ju därmed satt väldigt stora.
Det tar dock tid att nå stor försäljning inom livsmedel.
Jag ligger lång, lång, till att börja med 3-5 år på denna.
Investerare med mindre tålamod kanske skräms av de låga intäkterna.
Fuud / Nordea Bank största ägare i FUUD / Vad för nyheter behövs
2021-09-08 21:09
Det kommer nyhet på nyhet och fortfarande faller kursen rätt ner i källaren. Det finns som sagt var ingen logik i aktiehandel nu för tiden och när vi dessutom har personer som inte verkar vara intresserade av att se aktien som en helhet så får vi leva med detta problem tills någon sätter stopp på dom. Aktiens värde borde vid dags datum vara värd det dubbla med den potential som finns i bolaget. Hoppas att småfolket försvinner fortast möjligt
Fuud / Fuud med på Småbolagsdagen! / Fuud med på Småbolagsdagen!
2021-09-08 17:50
Peter Blom var med på Småbolagsdagen idag och presenterade Fuud och alla de projekt de har på gång för de olika varumärkena. Videopresentationen finns på deras LinkedIn och går att kolla på här https://tv.streamfabriken.com/2021-09-08-fuud?seek=1

Som väntat har Fuud mycket spännande på gång! Sjukt vilken potential det finns för Beijing8 nu med mediatryck och att restauranger öppnar! Och såklart att det börjar röra på sig för Fuuds varumärken i Finland och Norge. Följer vidare med stor tilltro till bolaget!
Fuud / Nordea Bank största ägare i FUUD / Nordea Bank största ägare i FUUD
2021-09-08 10:32
Ser att Nordea Bank är största ägare i FUUD. När bank och institut äger så känns det som extra säkert och hållbart.

Avanza pension med flera kommer kanske bli intresserade snart och då kan vi få en bra och fin värdering av detta bolag.

Jag köper på mig mer FUUD dagligen och har ett GAV på 1,5 nu.
2021-09-03 22:08
För mig behöver du inte förklara detta, men tyvärr är det alldeles för många som inte ser helheten och potentialen. De ev. 1 öringar som dom kan tjäna kommer i sista änden att bara försvinna när värdet på denna och andra aktier kommit upp i sitt rätta värde. Storma det så finns det ingen anledning att ställa sig upp, för då spolas du överbord
2021-09-03 08:16
Det är vad som krävs, har du inte is i magen och stirrar på orderdjupet varje timme så kommer du med stor sannolikhet göra ett irrationellt eller ej noggrant avvägt investeringsbeslut. Jag är övertygad om att Peter och Co. jobbar för fullt med att skapa riktiga aktieägarvärden för oss och att vi kommer få skörda inom kort. Vissa nöjer sig med några få procents avkastning, jag har låst in mina aktier för lång tid framöver dock då jag inser att det här kan tiofaldigas på kort tid. Ju mer jag läser på om bolaget och varumärkena, ju mer inser jag att de har en väldigt god grund lagd för fortsatt hög tillväxt och kassaflödespositivtet. IQ Fuel, Beijing8, Homie och Juica har verkligen potential att bli succéer över hela Norden och den resan har nu redan börjat, sitt still i båten och du kommer se börsvärdet reflektera detta inom kort.
Fuud / Portföljmärke nu hos flera apotek / Vad för nyheter behövs
2021-09-02 21:30
Ännu en gång besannas mina teorier om kurspåverkan. Nyheter strömma in, aktien stiger till sin topp ca kl. 13. En timme senare är samma aktie, utan några speciella händelser ner ca 12 öre. Och som vanligt kan man utläsa att det hela tiden är avanzianer som står för dessa tvära kast. Dags för FI att gå in för att kontrollera och då samtidigt kolla upp dessa personer när det gäller liknande med andra aktier. Min åsikt är att dom borde hållas borta från all aktiehandel eller försöka sig på att göra samma saker på OMX30 eller större börser. Tror inte att dom skulle möta samma framgångar där med att försöka styra kurserna. Jag har och jag tror fortfarande att denna aktie har en så stor potential, men då måste vi bli av med er som fördärva kursen
Fuud / E-handel / E-handel
2021-09-02 19:22
Något som jag tycker är en riktigt bra sak som stod i senaste rapporten va detta " Vi har byggt
en egen e-handel som lanseras inom kort och uppbyggnad av det digitala teamet pågår".
Ligger ju verkligen i tiden med e-handel.
Fuud / Portföljmärke nu hos flera apotek / Portföljmärke nu hos flera apotek
2021-09-02 10:42
FUUD’s portföljmärke ”Homie” har jobbat på bra i det tysta. Nu plötsligt finns deras produkter hos Apotea, Apoteket & Apohem
Fuud / Uppdatering av min sammanfattning kring FUUD / Uppdatering av min sammanfattning kring FUUD
2021-09-01 23:02
FUUD är ett extremt intressant foodtech-bolag som är på god väg att etablera sig som en marknadsledande aktör i Norden.

Bolaget har en offensiv förvärvsstrategi där de redan förvärvat 5 bolag under våren, där IQ Fuel, Beijing8 och Homie kittlar mest. Samtliga varumärken växer explosionsartat och bolaget har utarbetat en omfattande marknadsbearbetningsplan som jag tror starkt kommer att understödja bolagets fortsatt höga organisk tillväxt.

Bolaget har lämnat en finansiell prognos som visar på att bolaget bedöms vara lönsamt redan under 2022, med en omsättning på 182mkr och ebitda på 51mkr. För 2025 bedöms omsättning uppgå till 565mkr och ebitda till 210mkr. OBS, denna prognos lämnades innan Beijing8 och Juica förvärvades. Den lämnade prognosen är därmed för konservativ och bör istället räknas upp. Enbart Beijing8 omsatte cirka 55mkr under 2019 men påverkades negativt av corona under 2020, möjligheterna är därmed stora nu när pandemins effekter börjar avta och vaccin rullats ut. Bolaget har valt att inte uppdatera prognosen eftersom de är inne i en kraftig förvärvsperiod just nu.

Bolagets produkter, ex. IQ Fuel och Homie, finns idag i Sverige på ICA, Coop, Hemköp mm. FUUDs marknadsexpansion till Finland och Norge har gått planenligt och bolaget fick så sent som för några veckor sedan central listning av IQ Fuel hos S-Gruppen i Finland, en av landets största detaljvaruhandelskedjor. Dessutom har FUUD fått central listning på Beijing8 hos Ica, detta är extremt bra för bolaget och kommer medföra kraftigt ökad omsättning. Bolaget har även starka samarbeten med etablerade sport- och mediaprofiler för att pusha ut produkterna i olika kanaler.

Bolagets H1-rapport vittnar om att produkterna säljer väldigt bra och att tillväxten är väldigt hög just nu. På pro forma nivå omsatte bolaget ca 40,6mkr, linjärt extrapolerat blir alltså omsättningen för helåret 2021 cirka 81mkr. Tillväxten under H2-2021 blir dock extremt mycket högre än H1-2021 eftersom många listningar initierades sent under våren samt att bolaget fått ytterligare listningar under sommaren samt påbörjat expansionen till Finland. Detta innebär att produkterna just nu börjar rullas ut i fler butiker och marknadsförs i olika försäljningskanaler, vilket kommer medföra en kraftig ökning i omsättningen under kommande kvartal. Min försiktiga bedömning är att bolaget omsätter cirka 60mkr under H2, innebärandes cirka 100mkr omsättning för hela 2021. Antar man en låg P/S multipel om 5x så implicerar det ett börsvärde på 500 mkr, dvs. 2,00 kr per aktie på 2021 års siffror. För den här typen av bolag, med en så offensiv förvärvsstrategi och kompetent ledning skulle jag däremot sätta en P/S multipel i det här skedet runt 6x. Implicerat börsvärde är då 600 mkr, dvs 2,40kr/aktie på 2021 års siffror.

Ser man istället till 2022 års siffror och antaget en P/S på 5x så implicerar FUUDs 2022-prognos (med tillägg för antagen omsättning för Beijing8 och Juica om totalt 80 mkr) istället ett börsvärde på 1,3 miljarder kronor, dvs 5,24kr/aktie.

Givet ovan bedömer jag att FUUD är ett gravt undervärderat bolag med enorm potential! Ytterligare distribution, expansion i Norden, vidareutveckling och förädling av befintliga varumärken, nya förvärv, mm ligger i pipen och det är ett extremt spännande läge. Det återstår naturligtvis för bolaget att bevisa sig själva och jag tycker de helt klart gjort det i och med H1-rapporten. Discorden för alla intresserade, där det finns extremt mycket matnyttig information: https://discord.gg/sSZaq9RJyN
Fuud / Hej vänner / Vad för nyheter behövs
2021-09-01 22:21
Jag ser bara en massa ej intresserade investerare som tycks har svårt att se potentialen. Varför hålla på med 1 öringar och knappt det i förtjänster är inte seriöst. Ni avanzianer mfl som inte tror på detta eller andra bolag . Lägg ner, sälj ut era innehav och håll er sedan borta. Ni fördärvar inte för mig utan för alla småsparare som har andra intentioner och som vill vara en del av ägandet i flera bolag som avanzianer nu håller på att fördärva med sina spekulationer och sitt resonemang. Har varit intressant att följa era diskussioner, men från nu ser jag de flesta inlägg som rena flosklerna.

Hej då

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Fuud - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -