Axolot Solutions

Rubrik Av Publicerat
Presentation TFIB 19-11-16 12:35
Teckningsoptioner Sirfairfax 19-11-13 21:00
Inga aktier TFIB 19-11-13 20:46
Positiv VD Fredagsmys 19-11-13 12:44
Vd Marie Landfors YouTube kommentar 20152015 19-11-13 09:06
Håll er borta från Holm bolag! blofeld 19-11-12 14:05
VD i Billerud TFIB 19-11-11 16:26
Norge MrMorton 19-10-17 20:03
En intressant sak spiken 19-10-01 09:44
Norge Bouncer 19-09-19 11:03
Inget skämt! Framtiden. mrcapital1 19-09-18 10:20
Tror inte alls att aktien behöver vara ett skämt spiken 19-09-16 14:09
Skämt? Sirfairfax 19-09-11 15:35
Du Hälgen 19-09-09 21:15
Processvatten Sirfairfax 19-09-09 20:14
1/6 »
Axolot Solutions / Positiv VD / Presentation
2019-11-16 12:35 IP: x96YKsyMe
Bra presentation av nye VD, säkert rätt väg att arbeta med produktifiering och moduler. Dock tar detta lite mer tid o pengar, men är nödvändigt.
Då det är långa ledtider så kommer inte någon väsentlig fakturering att ske inom de närmsta 6-9 månaderna. Detta betyder en ny nyem om ett år c:a. Vad kommer kursen då att stå i. Den sista finansieringsrundan var på 11 sek.
Axolot Solutions / Positiv VD / Teckningsoptioner
2019-11-13 21:00 IP: jAkWR8DoH
Vid årsstämman i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions”) den 15 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst 1 060 000 teckningsoptioner kan överlåtas till medarbetare inom Axolot Solutions-koncernen. Totalt har 722 925 teckningsoptioner tecknats av åtta (8) nyckelpersoner varav 353 000 optioner har tecknats av VD Marie Landfors. Kvarvarande 337 075 optioner kommer att reserveras för tilldelning vid framtida rekryteringar av nya medarbetare.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna fastställts till 6,39 kronor per aktie. Detta motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie, på Nasdaq Stockholm First North, under perioden 13 maj – 26 maj 2019. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt ”Black & Scholes”-formeln och uppgår till 0,38 kronor per option. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen uppgå till cirka 3,4%. För incitamentsprogrammets fullständiga villkor se årsstämmans beslut.
Axolot Solutions / Positiv VD / Inga aktier
2019-11-13 20:46 IP: x96YKsyMe
Ja det är nog lätt att få tag i aktier då det säkert är många som vill sälja för att realisera en stor förlust. Du bör fråga dig om du vill köpa aktier i ett förhoppningsbolag där VD enligt hemsidan inte äger några aktier och inte heller CFO.
2019-11-13 12:44 IP: ggozyLhGq
Hittade detta bolag pga media om ordförande. Vattenrening är en av vår största utmaning och i detta bolag vill jag äga aktier i. Nya VD ger positivt och bra intryck, som sagt startup men med kunder i pipen och hyggligt med cash i kassan.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Axolot Solutions Holding 2,98 -3,87% 3,19 -6,58%
Axolot Solutions / Vd Marie Landfors YouTube kommentar / Vd Marie Landfors YouTube kommentar
2019-11-13 09:06 IP: MatUoPNqd
Elevatorpitch och vad väl måste tolkas som lovande kommentarer från VD som förstås rent allmänt måste ta mkt mer plats ”i debatten” om Axolot konceptet ska få genomslag inom rimlig tid...

https://youtu.be/Neh6Sxj4V8s

Även om dagens rapport knappast får någon att jubla så vilja ju dels tycka att ”produkten” är ”samhälls/industri kritisk” för framtiden och med en kassa som än så länge tycks ge en viss marginal är det värt att stanna kvar och vänta ut ”genombrottsorden”...
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Axolot Solutions Holding 2,98 -3,87% 3,14 -5,1%
Axolot Solutions / Håll er borta från Holm bolag! / Håll er borta från Holm bolag!
2019-11-12 14:05 IP: frRSOskTb
Varna er här i forumet 3 september.
Kolla historik i Holm bolag så förstår ni
Axolot Solutions / VD i Billerud / VD i Billerud
2019-11-11 16:26 IP: x96YKsyMe
Läs dagens informativa Di artikel om styrelseordföranden i Axolot. Vill man äga aktier i datta bolag?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Axolot Solutions Holding 2,98 -3,87% 3,26 -8,59%
2019-10-17 20:03 IP: Zqyd1wNfG
"Provkörningar" för att "undersöka möjligheterna" att "hjälpa" någon att "reducera". Det här låter som mer än lovligt blygsamma ambitionsmålsättningar. Värre en min förrförra kontaktperson på missbruksenheten, en nyutexaminerad tjej på 37 (!) år.
Axolot Solutions / En intressant sak / En intressant sak
2019-10-01 09:44 IP: 2AUJriLbw
Är att Lennart Holm är styrelseordförande i både Axolot och Billerud. Den större tillverkaren inom förpackningsindustrin som Axolot tecknat avtal med skulle ju kunna vara Billerud.
2019-09-19 11:03 IP: Yzl3+14uC
"Provkörningen kommer att utföras med Axolots patenterade vattenreningsteknik AxoPur®, och genomförs i syfte att undersöka möjligheterna att hjälpa Vafos att reducera sina utsläpp av syreförbrukande ämnen i sitt processvatten. Avtalet innebär att Axolot tar steget in på den norska marknaden för första gången, och tar därmed ett viktigt steg mot att ha Norden som sin givna hemmamarknad. Företaget har i och med detta avtal affärer i såväl Sverige som Finland, Danmark och Norge."

https://ipohub.io/companies/axolot-solutions-holding-ab/news/axolot-solutions-tecknar-provk%C3%B6rningsavtal-med-slipmassatillverkare-i-norge
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Axolot Solutions Holding 2,98 -3,87% 4,28 -30,37%
Axolot Solutions / Lennart Holm bolag / Inget skämt! Framtiden.
2019-09-18 10:20 IP: XrDmocnUW
Kan väl säga att detta är en framtidsraket. Många projekt på g och en sjukt bra reningsteknik! Axolot kommer revolutionera industrin.
Axolot Solutions / Lennart Holm bolag / Tror inte alls att aktien behöver vara ett skämt
2019-09-16 14:09 IP: u92ORMoyv
Det finns ett filter för luft som använder el till att rena luften. Varför skulle det med lite modifieringar av tekniken vara helt omöjligt att göra likadant fast med vätska som medium istället för luft. Och om Axolot är ensamma om just den här tekniken så varför inte.
Skulle vara intressant med tankar och idéer ang detta från andra här på forumet.
2019-09-11 15:35 IP: ecLLdhtjI
Hur tänker du nu?
Utveckla.
2019-09-09 21:15 IP: u0wonxZVb
är rolig du denna aktie är ett skämt.
2019-09-09 20:14 IP: 9d+6RdQQy
Att rena processvatten är dyrt. Att destruera processvatten är svindyrt. Fråga Skogs och stålindustrin.
De vattenintensiva industrierna har stora pengar att spara om Axolots teknik att fälla ur föroreningar, få dom att flocka sig, och sedan ta han om enbart slammet. Blir väldigt spännande att följa detta. Behövs inga nya miljökrav. De krav som idag finns gör att intresset för Axolot redan finns.
Nu handlar det som jag förstår att flytta fram tekniken och gå från pilottester till kommersialisering.
Realistiskt kanske inom 6 månader?
Vad tror ni?

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Axolot Solutions - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -