Arctic Gold AB

Rubrik Av Publicerat
Nu kör vi! Luisne 20-05-27 17:33
Borde väl stiga kraftigare förr eller senare...? el julio 20-05-19 06:42
Sval reaktion! Zackarias 20-05-18 16:41
Kanske lite 😊 Xerxez 20-05-15 17:17
R/R el julio 20-05-15 15:23
Framtiden gruvgunnar 20-05-15 15:14
Vid en första anblick... el julio 20-05-15 14:27
En internationell major går in i ett strategiskt samarbete i den nordiska gruvnäringen gruvgunnar 20-05-15 12:59
Ja ja ja! Luisne 20-05-15 12:50
Nu kör vi!!! Xerxez 20-05-15 12:42
Due Diligence! Zackarias 20-05-12 09:09
Nyheter via årsredovisningen gruvgunnar 20-05-11 11:27
Rio Tinto! Zackarias 20-04-20 11:12
Guldpriset är 1,740+ USD nu. Luisne 20-04-14 16:48
Låter onekligen bra! Xerxez 20-03-24 13:52
1/85 »
Arctic Gold AB / Nu kör vi! / Nu kör vi!
2020-05-27 17:33 IP: PqTFbkKdJ
Kom igen!
Arctic Gold AB / Sval reaktion! / Borde väl stiga kraftigare förr eller senare...?
2020-05-19 06:42 IP: IFlm3mPrF
Ett samarbete med ett företag av Rio Tintos storlek är ju faktiskt något att ta på allvar. En snabb googling visade att de omsatte drygt 43 miljarder 2019. Dollar....

Så om det finns en vettig fyndighet så finns det muskler bakom med denna partner att jobba vidare med.
Arctic Gold AB / Sval reaktion! / Sval reaktion!
2020-05-18 16:41 IP: O6XVhOUeN
Ja, marknaden överreagerar verkligen inte på det bekräftade avtalet med Rio Tinto.
Verkar som det enda som gäller är resultat av borrningar nu i sommar/höst.
Kan det komma några andra triggers i närtid tro?

2020-05-15 17:17 IP: /HlU+GWm8
Men upp ska vi ordentligt. Obegripligt att folk säljer på så låga nivåer. Detta är ju vad vi väntat på!!! Upp upp upp
2020-05-15 15:23 IP: IFlm3mPrF
Jo, det där kan svänga rätt bra upp och ned. RR ser ju helt ok ut faktiskt. Ska ha en liten post här tror jag.
2020-05-15 15:14 IP: FldEmt1rI
Hej, el julio. Roligt att se dig igen!

Att dra risker / möjligheter för andra försöker jag vara återhållsam med. Det vi har framför oss är den s k förväntningsfasen. Den har ju ett hack i kurvan idag då Rio Tinto validerat Arctics projekteringsportfölj i det aktuella området.

Att de binder sig för att punga ut 40 milj under 3 år säger mer, än de releaser vi läst om metallhalter på block och i fast klyft i berget. Det handlade om 10 st olika IP-anomalier. Inte 1, 2 eller 3, men tio. Dessas läge i förhållande till varandra vet jag inget om, t ex de höga halterna i berg i dagen, hur korrelerar de med dessa anomalier.

Jag vet bara som du att Rio Tinto anställt lokal personal och avser att ge projektet en rejäl chans. Med Rio vid rodret får vi inte initiala hål vid de starkaste IP-värdena, men en matta av hål som indikerar dagbrott eller underjordsgruva.

Beowulf, med en yvigare bakgrund på sin stab, fr a VD kanske (men inte Larsson, han var deras tillgång), gick till c a 1 mrd i värde på sin initiala borrkampanj. Är hälften att sticka ut hakan här? :-)
Redigerades 2020-05-15
Arctic Gold AB / Vid en första anblick... / Vid en första anblick...
2020-05-15 14:27 IP: IFlm3mPrF
Så ser BV lågt ut. Men är det så? Ge gärna inspel på rimligt BV i dagsläget och med ett par års sikt framåt?
Arctic Gold AB / En internationell major går in i ett strategiskt samarbete i den nordiska gruvnäringen / En internationell major går in i ett strategiskt samarbete i den nordiska gruvnäringen
2020-05-15 12:59 IP: FldEmt1rI
Rio Tinto har att lägga ut c a 40 miljoner på prospektering i Arctics prospekteringslicenser i norra Finland under tre år.

På marginalen har inte många prospekteringsbolag lyckats ta fram sådan mängd malm att det varit intressant för brytning i en skala som intresserar en världsspelare. Har malm identifierats (Kallak, Laver) så har malmen fastnat i den svenska tillståndskvarnen.

Det vanliga är att småbolagen borrar ett par "show-case" hål och sedan försöker locka investerare till sitt bolag. Här ser vi ett helt annat tillvägagångssätt: Man går direkt till en major utan att närmare för allmänheten beskrivit sina preliminära resultat.

Nu är vi i Finland. Rio Tinto har granskat Arctics projekt och funnit det så intressanta att de bundit sig att under de tre första åren avsätta lika mycket kapital som det kostat att borra fram den nuvarande Kallakfyndigheten.

Jag ser två delar i detta:

Rio Tinto bekräftar genom sin expertis potentialen i projektet. De har världen som arena och väljer förstås sina investeringsprojekt.

Kapitaltillförseln ger dem 51% ägande över de aktuella områdena. Vill de öka detta så kostar det 50 milj till. Detta senare kapitaltillskott driver projektet närmare en feasability och gruvstart

Ett samtal med vår VD ger vid handen att bolagen bildar en gemensam styrgrupp för arbetet som träffas på en regelbunden basis. Nyhetsförmedling från prospekteringen kommer enl VD ske självständigt från Arctic då de är skyldiga att rapportera nyheter som påverkar bolagets värdering.

Arctic kommer nu att bli ett bolag med en ökande nyhetsförmedling. Titta på Beowulfs aktieutveckling under den tid borresultaten rullade in. Ska bli intressant att följa.

Redigerades 2020-05-15
Arctic Gold AB / Rio Tinto! / Ja ja ja!
2020-05-15 12:50 IP: PqTFbkKdJ
Rocket!
Arctic Gold AB / Rio Tinto! / Nu kör vi!!!
2020-05-15 12:42 IP: /hs/w67YM
Avtalet klart, nu ska det hända grejer!!
Arctic Gold AB / Rio Tinto! / Due Diligence!
2020-05-12 09:09 IP: O6XVhOUeN
Tänkte mest på när DD väntas bli klar men det kanske tar tid innan det beskedet kommer.
Ja tänk om dessa halter finns på djupet då kan man nog ta tidig pension :).
Har du fyllt på med aktier GG?
Arctic Gold AB / Rio Tinto! / Nyheter via årsredovisningen
2020-05-11 11:27 IP: FldEmt1rI
Vill man hitta nyheter från Arctic Minerals kan man ge årsredovisningen en sådan läsning. T ex:

"Joint Venture avtal med Rio Tinto

Den 21 januari 2020 informerade Arctic Minerals
att Bolaget ingått ett Joint Venture-avtal med
Rio Tinto, vilket omfattar ytterligare prospektering i utvalda områden i Peräpohjabältet.

Under första kvartalet 2020 inleddes Joint Venture-projektet i Peräpohja med provtagningsprogram och markgeofysisk undersökning (Induced Polarization) inom tio olika målobjekt. Programmet har redan nu identifierat flertalet intressanta områden vilka Bolaget planerar att följa upp under fältsäsongen 2020."

Ett nytt prospekteringsområde är adderat till det första i Kiiminki där det kommande arbetet beskrivs så här:

"Tidigare fältarbete utfört av GTK påträffade lösblock innehållande halter på upp till 11,8 % bly, 6,5 % zink, 370 gram silver per ton samt 4 gram guld per ton. Under 2020 planerar Bolaget ytterligare arbete för att sammanställa och tolka geokemi- och geofysiskdata från GTK, såväl som geologiskt
fältarbete under sommarmånaderna."
Arctic Gold AB / Rio Tinto! / Rio Tinto!
2020-04-20 11:12 IP: O6XVhOUeN
Tro när man kan vänta sig ett resultat av huruvida de kommer att investera med Arctic?
Arctic Gold AB / Guldpriset är 1,740+ USD nu. / Guldpriset är 1,740+ USD nu.
2020-04-14 16:48 IP: 8AQzxLoKL
Men när ska ARCT flyga högre och högre?
2020-03-24 13:52 IP: xjaR9oIjY
Nästan som om att affären redan är i hamn, eller har dom andra affärer i Finland? Jag fyller på lite till även om plånboken börjar se ut mer eller mindre som ett svart hål

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Arctic Gold AB - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -