Angler Gaming

Rubrik Av Publicerat
Framtiden Professorn88 20-06-24 10:09
utdelning kulturlyft 20-06-24 10:01
Lite tankar kring värderingen FiskaISolsken 20-06-23 20:50
Utdelning kring 24:e juni Porsche964 20-06-22 10:45
Utdelning FiskaISolsken 20-06-19 10:12
Utdelning Miklooo 20-06-18 21:01
utdelning Professorn88 20-06-17 11:09
Utdelningen Finansen99 20-06-17 10:52
Utdelning sam1 20-06-17 10:15
Spännande framtid Professorn88 20-06-16 13:37
Dagens PM o framåt Komun 20-06-12 11:01
My Bad Bassasian 20-06-11 18:18
Utdelning enkronan 20-06-11 14:10
Utdelning Bassasian 20-06-11 13:46
Man lär sig varenda dag Komun 20-06-08 11:44
1/134 »
Angler Gaming / Framtiden / Framtiden
2020-06-24 10:09 IP: rjFtpowyw
Ser verkligen fram emot när det tar fart. blir kul att läsa Q2 rapporten. sen är det sjukt intressant och se när de drar igång med sportsbooking. Folk kommer betta som tokar i höst när all sport varit på paus. kommer ge bra fart i kassan. Vi har framtiden för oss och jag ser fram emot nya värderingar på över 20kr i riktkurser.
är vi 100%+ innan årets slut ?
2020-06-24 10:01 IP: GfDfze23Z
Trevlig utdelning från Angler på kontot
Redigerades 2020-06-24
Angler Gaming / Lite tankar kring värderingen / Lite tankar kring värderingen
2020-06-23 20:50 IP: wWrls4w4d
Har under de senaste månaderna gått igenom mängder med bolag och även om kurserna mångt om mycket återhämtat sig så har så gott som samtliga bolag, direkt eller indirekt, drabbats negativt av epidemin - även om kurserna nu inte längre ger sken av det. En del bolag, såsom vissa forskningsbolag eller bolag där försäljningen väntas öka kraftigt i närtid till följd av ändrade beteendemönster, har stigit kraftigt. Dock i största utsträckning på ren spekulation om att de ska uppfinna hjulet eller på konstant förändrade konsumtionsmönster. Vi kommer antagligen få vänja oss vid att viruset kommer finnas omkring oss under en tid framöver och därav kommer också vår konsumtion att korrigeras under ett tag till, men kommer alla dessa bolag lyckas ta fram mediciner/bibehålla sina högra försäljningssiffror på nåt års sikt? Några kanske kan, och kan nog stiga betydligt mer, men jag har svårt att se att majoriteten kan motivera sina värderingar och jag tror att detta kommer genomlysa kursutvecklingen för dessa under närmsta månaderna.

Vidare öses pengar ut internationellt genom olika stimulans- och räddningspaket samtidigt som en del länders centralbanker sänkt sina räntor och desto fler sina räntebanor. Många företag har klarat sig förhållandevis lindrigt medan andra lidit betydligt värre, men ytterst få har gått direkt vinnande/stärkta ut. Även om effekterna på 1-2 års sikt bara kommer bli någon enstaka % för majoriteten av bolagen så kommer de ändå påverkas negativt och än mer den totala effekten på samhällena. Vi kommer mao få en fortsatt period om några år med låga och tom lägre räntor. Och även om många bolag kommer få fighta för att få det att gå ihop så kommer, liksom innan coronan, många bolag besitta starka likvida positioner. Med lägre räntor och mer pengar (stimulanspaket, lån etc) så kommer konkurrensen om fina investeringar bli än hårdare och priset på dem öka och lägre avkastningskrav tvingas accepteras = värderingar på goda avkastsbringande tillgångar kommer tryckas uppåt.

Så sent som strax efter lunch idag gick Evolution Gamings vd Matrtin Carlesund ut och sa följande:

"Enligt Evolution Gaming-chefen är fortfarande 90 procent av casinointäkterna landbaserade medan 10 procent är online, varav 2-3 procent live.

"I framtiden tror jag att 50-70 procent av casino kommer att vara online", säger han och påpekar att potentialen alltid har funnits där men att pandemin påskyndar skiftet något."

När och om vi när 50-70 % från dagens 10 % är svårt att säga, men alla siffror jag sett tyder på att onlinespelsmarknaderna runt om i världen växer med 10-30 % på årsbasis och hans, liksom mycket annan statistik, ger stöd för att vi fortfarande har gott om utrymme kvar att växa på.

Om spelandet runt om i världen ökat än under krisen går debatterna heta kring, men, även om pandemin bara påverkade en liten del av q1-rapporterna, så visade många bolag väldigt övertygande siffror från årets första kvartal och indikationer om fortsatt stark tillväxt in i q2.

När det kommer ner till Angler så hade de, liksom hela onlinespelsmarknaden i Sverige, en väldigt kraftig uppvärdering under ett halvårs tid med start för snart 3 år sedan. Därefter fulstämplades sektorn och många fonder etc började avyttra sina innehav. Aktiekurserna sattes under hård press under en längre tid och blev kraftigt översålda. Till trots detta fortsatte många bolag växa kraftigt, men utan att det reflekterades i kurserna. Sammanställt Anglers tillväxt och vinstutveckling nedan:

År: Omsättning (mkr): Tillväxt mot föregående år:

2014 14
2015 37.8 +170%
2016 67.2 +78%
2017 122.9 +83%
2018 189.1 +54%
2019 298.7 +58%
2020 103.9 +55% (q1-20 mot q1-19)

År: Vinst (mkr):

2014 -12.2
2015 -2.05
2016 11
2017 44 (Från rullande verksamheten utan engångsposten från avyttringen!)
2018 46.4
2019 73.7
2020 30.5 (Endast från q1-20!)

Jag tror ovan listade omvärldseffekter kan hjälpa stärka bolaget och öka dess värderingsmultiplar på sikt och med en förväntad vinst om 138 mkr för innevarande år (som redan halvt passerat), en värdering om 1005 mkr, en tendens att dela ut ca 2/3 av vinsten (om inte bättre investeringar kan göras som förväntas ge än bättre avkastning på sikt), en stadig, bevisad, tillväxt om över 50 %/år och stordriftsfördelar.

Med en förväntad direktavkastning om 9-10 % (se Pensers analys och företagshistoriken) till nästa år och ett p/e: 1005/138=7.28 så känns värderingen helgalen. Ett bolag med så här starka marginaler och tillväxt borde värderas betydligt högre. De största förklaringsfaktorer som jag sett har varit att de inte har en lika tydlig pr-kommunikation, de är i större utsträckning än många konkurrenter verksamma på icke reglerade marknader (vilket tilldelar lite större osäkerhet, sen har vi sett vad som kan hända på reglerade marknader tex Globalgaming555 i Sverige eller som i UK där de ändrade skattesatser och reglerade tillåtna insatsstorlekar kratigt - så uppenbart en del risker på reglerade marknader med, även om med annan karaktär!) och att de inte är ett lika stort bolag som en del konkurrenter. Vidare är det dock få bolag som har en VD som har lika stora incitament att lyckas (han är huvudägare av bolaget!), de är väl diversifierade på olika marknader och även om mindre så ändå ca 10-20 % i börsvärde av flera av de absolut största spelbolagen på den svenska börsen.

Så för att leka lite med siffrorna. Med en sådan här bevisad tillväxt, finfin marginal och direktavkastning, vore inte en värdering om p/e 20 eller 25 mer rimlig? Om vi sedan skulle kapa hela 5 enheter och hamna på 15 resp 20 (P/e 15 känner jag är galet lågt - räkna på avkastningen om ni får utdelning och om de så bara kan hålla en tillväxt om 10 % eller 20 %/år på några års sikt!) så skulle det ge kurser om: 27.6 kr resp 36.8 utifrån Pensers köpeanalys för resultatet i år. Detta är väldigt långt ifrån dagens kurs om 13.4!

Penser har själva en riktkurs om ett nuvärde på 17-18 kr, vilket ger p/e: 9.24-9.78 - vilket jag ser som en ytterst försiktig värdering om man väger in tillväxt, vinst och utdelning mot riskerna. Hur tänker ni kring detta?

Jag är medveten om att detta kan uppfattas som hausande, och jag har själv aktier och tror på bolaget, men jag ser värderingen som direkt felaktig och jag tycker det är skoj att analysera och genomlysa bolag och skulle tycka att det vore skoj om vi kan få igång lite mer diskussion och analyserande här. Vrida och vända på siffror och effekter och försöka skatta storlekar och påverkan från dem i större utsträckning. Vi är många som lägger mycket tid och energi på att analysera och, även om vi inte alla är proffs, så tror jag vi kan hjälpa varandra med intressant input och argument for att göra bättre antaganden och skattningar.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Angler Gaming 14,45 -0,69% 13,4 7,84%
Angler Gaming / Utdelning kring 24:e juni / Utdelning kring 24:e juni
2020-06-22 10:45 IP: aPkohJ2+5
Enligt info från Angler så kommer utdelning kring 24:e juni
Angler Gaming / Utdelning / Utdelning
2020-06-19 10:12 IP: wWrls4w4d
Den bör komma in någon gång kring mitten/slutet av nästa vecka.

Hade de haft sitt säte i Sverige så hade du sett den 18:e, men då de håller till på Malta och ger utdelningen i euro så tar det några dagar extra och det kan även skilja lite beroende på hos vilken förvaltare du håller aktierna.
Angler Gaming / Utdelning / Utdelning
2020-06-18 21:01 IP: 2rAxg88GG
Någon som vet när utdelningen kommer in på kontot?
Angler Gaming / utdelning / utdelning
2020-06-17 11:09 IP: rjFtpowyw
Undra hur stor andel som lägger in pengarna i Angler. blir det 1kr+ i utdelning nästa år gör man en bra affär.
Angler Gaming / Utdelning / Utdelningen
2020-06-17 10:52 IP: hWG/3/O/O
Utdelningen kommer imorgon torsdag att synas på kontot.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Angler Gaming 14,45 -0,69% 14 3,21%
Angler Gaming / Utdelning / Utdelning
2020-06-17 10:15 IP: UCyyzci2c
Någon som vet vilken dag utdelningen syns på kontot?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Angler Gaming 14,45 -0,69% 14,15 2,12%
Angler Gaming / Spännande framtid / Spännande framtid
2020-06-16 13:37 IP: rjFtpowyw
Kul att Angler uppmärksammas. Mer stora aktörer som köper nu framöver gör att vi kommer se ATH inom närtid. Hade varit kul om de kom med en uppskattad riktkurs för Aktien inom ett år.. 30kr?
Angler Gaming / Dagens PM o framåt / Dagens PM o framåt
2020-06-12 11:01 IP: 2FJ6pc2zP
Thomas Kalita, Company CEO, made a presentatition highlighting the Group"s progress over the years and the financial result for the financial year 2019: revenues increased by 55.09%; EBIT increased by 48.43%, while earnings per share for the year 2019 amounted to EUR 0.0814, an increase of 39.38% (all compared to 2018).

The AGM approved the Audited Accounts of the Company and the Group for the financial year ending 31 December 2019.

The AGM approved the dividend distribution of EUR 5,248,950 (EUR 0.07 per share), for the financial year ending 31st December 2019.


Detta PM understryker styrkan i Angleraktien, 39% högre vinst per aktie 2018 till 2019.
55% högre utdelning 2018-2019.
Själv sitter jag kvar på mina aktier och funderar på vad som skulle hända om en tredjedel av oss som får utdelning skulle köpa fler Angler närmaste veckorna..?
18,3 miljoner på köp:)
Eller ett PM om Asien. Alla som varit på ett kasino nån gång har sett hur mycket asiater spelar.
Angler är lätt den mest spännande aktien jag har.


Det skulle inte förvåna mig om pålästa Enlabsägare kommer vikta om till Angler.
Enlabs har blandat sig med Global Gaming som har Tobias Fagerlund i ledningen, den personen har en förmåga att bränna pengar och sänka företag till botten på rekordtid.

Tacka vet jag en lugn, sansad & kompetent VD som Thomas Kalita!

Inom några veckor får vi se hur det blir med återinvesteringar, lycka till alla Anglers
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Angler Gaming 14,45 -0,69% 13,55 6,64%
2020-06-11 18:18 IP: uTZXGtPyl
Du har såklart helt rätt i det.
2020-06-11 14:10 IP: /gEsB/hAx
Eftersom att den handlas utan utdelning imorgon så borde det va sista dagen idag.
Angler Gaming / Utdelning / Utdelning
2020-06-11 13:46 IP: hN5Ya+4qU
Imorgon är sista dagen att handla om man vill ha utdelning. Antar en stark rekyl imon. Idag verkar det som allt åker med ner på en fallande börs. Men en bevisad industri som gynnats av Corona och ett av få bolag med hög DA. Känns som ett ypperligt läge att köpa på sig lite fler.
Angler Gaming / Bromsklossen / Man lär sig varenda dag
2020-06-08 11:44 IP: 2FJ6pc2zP
Tack för förklaringen Mumu.

Vid 12-14 kr i snitt o en hög andra vias ENS kan det kanske vara Kalitas kompis som köpte 1 miljon av honom.
Inköpet på 7 kr dubblade insatsen så det kanske är de aktierna som återkommit på marknaden.
Eller bara en fet trader:) som ville ur.


2019-11-11 15:28
Bettingbolaget Angler Gamings vd Thomas Kalita har den 11 november sålt 1,0 miljoner aktier i bolaget. Aktierna såldes till kursen 7 kronor, en affär på 7,0 miljoner kronor. Affären gjordes utanför handelsplats. Det framgår av insynsrapportering till Maltas finansinspektion.


På fredag är x-dagen för utdelningen på 0,74, ska bli spännande o se om det blir drag i slutet på veckan.
Vill man ha utdelningsaktier som faktiskt delar ut, så är det lite tunt iår med såna.

Heja Angler!
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Angler Gaming 14,45 -0,69% 14,2 1,76%

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Angler Gaming - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -