Så här har vi räknat

Vi har antagit att du har allmän pension, och att du därför får en pension utbetald som motsvarar 1/2 av den lön du har dagen innan du går i pension (framtida lön). Om du angett att du har tjänstepension, har vi antagit att din allmänna pension tillsammans med din tjänstepension gör att du får en pension utbetald som motsvarar 2/3 av din framtida lön. Din framtida lön räknas fram genom att ta den lön du anger idag per månad och räkna upp den med en löneökning på 1 % per år.

Hur mycket du ska spara i månaden för att nå en pensionsutbetalning som motsvarar den "pension" du angivit är framräknad genom att ta den "pension" du angivit per månad minus det snittuttag per månad som du får genom din allmänna pension och eventuella tjänstepension enligt antagandet i stycket ovan. Vi har sedan beräknat hur mycket du behöver börja spara idag per månad fram till att du går i pension för att täcka den ovan framräknade skillnaden mellan din önskade "pension" och det snittuttag du får genom din allmänna pension och eventuella tjänstepension förutsatt:

  • Att du har en nominell avkastning på ditt pensionskapital på 6 % per år.
  • Att du får din pension utbetald under 20 år.

Beräkningen grundar sig på ett pensionssparande på Avanza Bank med 0 kr i avgifter och att placering sker i Avanza Zero - fonden utan avgifter. Beräkningen bygger på förenklingar, särskilt avseende långa tidsserier, och såväl positiva som negativa avvikelser kan därför förekomma.