GDPR - tjänstepension

GDPR

- för dig som har företagets tjänstepension hos oss
Från och med den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och innebär ett antal förändringar för både privatpersoner och företag.
Från och med den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och innebär ett antal förändringar för både privatpersoner och företag.

Vad är GDPR?

Från och med den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) att gälla. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL) och innebär ett antal förändringar för både privatpersoner och företag.

GDPR handlar främst om hur personuppgifter får samlas in och behandlas. Förordningen berör alltså alla som på något sätt behandlar personuppgifter. Begreppet personuppgift är väldigt brett och avser alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hur påverkar GDPR oss som tjänstepensionskund hos Avanza?

I relationen mellan er som tjänstepensionskund och oss är framför allt två begrepp relevanta, nämligen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till, medan ett personuppgiftsbiträde är någon som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. I en tjänstepensionslösning behandlas ett antal olika personuppgifter, till exempel de anställdas namn, personnummer och adress.

Genom att ni har er tjänstepension hos oss behandlar vi era anställdas personuppgifter för er räkning och vi är därmed personuppgiftsbiträde till er. Vi kommer behandla personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och behandlingen av personuppgifterna sker för att vi ska kunna tillhandahålla tjänstepensionslösningen.

Vill du skriva ett biträdesavtal?

Vill ni skriva ett biträdesavtal för hur vi behandlar era personuppgifter enligt GDPR så har vi försökt att underlätta både för er och oss genom att ta fram ett färdigt biträdesavtal som uppfyller de krav som GDPR ställer på biträdesavtal och dess innehåll.

Genom att skriva under avtalet uppfyller ni det krav GDPR ställer på er som personuppgiftsansvarig att teckna avtal med oss som ert personuppgiftsbiträde. De enda skyldigheter avtalet anger för er är att ni ska följa gällande lagstiftning, lämna instruktioner till oss avseende behandlingen av personuppgifter och att inte röja innehållet i biträdesavtalet till någon utomstående. Det innebär i praktiken att ni inte åtar er några nya skyldigheter.

Instruktionerna om hur vi får behandla era personuppgifter har ni redan lämnat i samband med att ni tecknade planavtalet och gällande lagstiftning måste följas oavsett tjänstepensionsavtalet. 

Hur får jag tag i biträdesavtalet?
Kontakta oss på tjanstepension@avanza.se för att få ett avtal. Fyll i era uppgifter, signera och returnera avtalet till gdpr@avanza.se. Vi kommer returnera avtalet med vår signatur till samma mailadress ni skickade från om inget annat anges.