Så har vi räknat


Tjänstepension med löpande inbetalningar

Det här är förutsättningarna vi har räknat på:
Ålder
40 år
Premie / Månad
11 375 kr
Uttag, Startår
65 år
Uttagsperiod, år
20 år
Procent försäkringsavgift / år
0,65%
Fast årlig avgift
240 kr
Procent avkastning / år
6,0 %

Uträkningen bygger på en försäkringsavgift - kapitalavgift - på 0,65 % per år, som är ett exempel på en vanligt förekommande avgift hos de bolag som tar ut avgifter. Den procentuella avkastningen per år är inte garanterad och kan avvika från 6,0% beroende på hur du väljer att placera premierna. Investeringar i värdepapper och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Snittpremien för Private Banking-kunder hos oss som har en löpande tjänstepensionsinsättning är 11 375 kr per 2020-08-11.

Med förutsättningarna i exemplet ovan får vi en total pensionssumma på 15 425 539 kr hos Avanza och 12 874 181 kr hos exempelbolaget. 

Exempelkunden får, givet dessa förutsättningar, alltså 2 551 358 kronor mer i pension hos Avanza.