Så här har vi räknat (tjänstepension)

Räkneexemplet visar hur mycket du sparar på att flytta till Avanza med hänsyn till vanligt förekommande avgifter hos försäkringsbolag på 240 kr i fast årlig avgift och en 0,65 % i årlig försäkringsavgift. I exemplet har vi även utgått från en årlig avkastning på 6 %.*

Vi antar att du tar ut dina pengar under 20 år. Beloppet som visar hur mycket du sparar på att flytta är skillnaden mellan summan av utbetalningar hos Avanza och exempelbolaget som du flyttar från och är beräknat enligt förutsättningarna ovan. Räkneexemplet bygger på förenklingar, särskilt avseende långa tidsserier, och såväl positiva som negativa avvikelser kan därför förekomma.

Kontrollera med ditt nuvarande bolag om de tar ut någon avgift vid flytt av tjänstepensionsförsäkring. Avanza ersätter flyttavgifter upp till 1000 kr som ditt nuvarande bolag eventuellt tar ut.

*Kontakta ditt försäkringsbolag för exakt information gällande dina avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Vi på Avanza ser regelbundet över uppgifterna som jämförelsen är baserad på, men om något skulle
vara fel - kontakta oss så rättar vi till det.