Optioner & Terminer

Underliggande +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
BioArctic B -1,50 -1,56 - - 94,95 96,90 93,25 105 737 17:29:32
Termin +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Slutdag

Inga optioner matchade dina val.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer!