Optioner & Terminer

Underliggande +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Preservia Hyresfastigheter PREF 0,00 0,00 - - 52,50 52,50 50,00 4 100 17:29:31
Termin +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Slutdag

Inga optioner matchade dina val.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer!