Optioner & Terminer

Visar 114 av 17314
Rensa filtrering
Underliggande +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
SAS -0,70 -4,53 - - 14,74 15,20 14,38 5 257 368 17:29:33
Termin +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Slutdag
SAS9R 0,00 0,00 - - - - - 0 01:00:00 2019-06-20
SAS9S 0,00 0,00 - - - - - 0 01:00:00 2019-07-19
SAS9T 0,00 0,00 - - - - - 0 01:00:00 2019-08-16
Option Typ Köp/Sälj Lösenpris Spread % Slutdag
SAS9F14.25 Option Köp 14,25 38,10 2019-06-20
SAS9F14.50 Option Köp 14,50 37,84 2019-06-20
SAS9F14.75 Option Köp 14,75 45,16 2019-06-20
SAS9F15 Option Köp 15,00 46,15 2019-06-20
SAS9F15.25 Option Köp 15,25 54,55 2019-06-20
SAS9F15.50 Option Köp 15,50 66,67 2019-06-20
SAS9F15.75 Option Köp 15,75 85,71 2019-06-20
SAS9F16 Option Köp 16,00 100,00 2019-06-20
SAS9F16.50 Option Köp 16,50 107,69 2019-06-20
SAS9F17 Option Köp 17,00 157,14 2019-06-20
SAS9F17.50 Option Köp 17,50 175,00 2019-06-20
SAS9F18 Option Köp 18,00 190,24 2019-06-20
SAS9F18.50 Option Köp 18,50 190,24 2019-06-20
SAS9F19 Option Köp 19,00 - 2019-06-20
SAS9F19.50 Option Köp 19,50 - 2019-06-20
SAS9F20 Option Köp 20,00 - 2019-06-20
SAS9F20.50 Option Köp 20,50 - 2019-06-20
SAS9F21 Option Köp 21,00 - 2019-06-20
SAS9F21.50 Option Köp 21,50 - 2019-06-20
SAS9F22 Option Köp 22,00 - 2019-06-20
SAS9F22.50 Option Köp 22,50 - 2019-06-20
SAS9G14.25 Option Köp 14,25 30,77 2019-07-19
SAS9G14.50 Option Köp 14,50 34,78 2019-07-19
SAS9G14.75 Option Köp 14,75 40,00 2019-07-19
SAS9G15 Option Köp 15,00 44,44 2019-07-19
SAS9G15.25 Option Köp 15,25 45,16 2019-07-19
SAS9G15.50 Option Köp 15,50 51,85 2019-07-19
SAS9G15.75 Option Köp 15,75 66,67 2019-07-19
SAS9G16 Option Köp 16,00 80,00 2019-07-19
SAS9G16.50 Option Köp 16,50 93,33 2019-07-19
SAS9G17 Option Köp 17,00 120,00 2019-07-19
SAS9G17.50 Option Köp 17,50 133,33 2019-07-19
SAS9G18 Option Köp 18,00 170,37 2019-07-19
SAS9G18.50 Option Köp 18,50 180,95 2019-07-19
SAS9G19 Option Köp 19,00 191,30 2019-07-19
SAS9G19.50 Option Köp 19,50 190,24 2019-07-19
SAS9G20 Option Köp 20,00 190,24 2019-07-19
SAS9G20.50 Option Köp 20,50 190,24 2019-07-19
SAS9G21 Option Köp 21,00 - 2019-07-19
SAS9G21.50 Option Köp 21,50 - 2019-07-19
SAS9G22 Option Köp 22,00 - 2019-07-19
SAS9G22.50 Option Köp 22,50 - 2019-07-19
SAS9H14.25 Option Köp 14,25 30,51 2019-08-16
SAS9H14.50 Option Köp 14,50 33,96 2019-08-16
SAS9H14.75 Option Köp 14,75 38,30 2019-08-16
SAS9H15 Option Köp 15,00 41,86 2019-08-16
SAS9H15.25 Option Köp 15,25 46,15 2019-08-16
SAS9H15.50 Option Köp 15,50 51,43 2019-08-16
SAS9H15.75 Option Köp 15,75 58,06 2019-08-16
SAS9H16 Option Köp 16,00 66,67 2019-08-16
SAS9H16.50 Option Köp 16,50 72,73 2019-08-16
SAS9H17 Option Köp 17,00 100,00 2019-08-16
SAS9H17.50 Option Köp 17,50 107,69 2019-08-16
SAS9H18 Option Köp 18,00 120,00 2019-08-16
SAS9H18.50 Option Köp 18,50 142,86 2019-08-16
SAS9H19 Option Köp 19,00 157,14 2019-08-16
SAS9H19.50 Option Köp 19,50 180,95 2019-08-16
SAS9R14.25 Option Sälj 14,25 54,55 2019-06-20
SAS9R14.50 Option Sälj 14,50 56,00 2019-06-20
SAS9R14.75 Option Sälj 14,75 40,00 2019-06-20
SAS9R15 Option Sälj 15,00 40,00 2019-06-20
SAS9R15.25 Option Sälj 15,25 34,15 2019-06-20
SAS9R15.50 Option Sälj 15,50 29,79 2019-06-20
SAS9R15.75 Option Sälj 15,75 29,63 2019-06-20
SAS9R16 Option Sälj 16,00 29,51 2019-06-20
SAS9R16.50 Option Sälj 16,50 23,38 2019-06-20
SAS9R17 Option Sälj 17,00 19,35 2019-06-20
SAS9R17.50 Option Sälj 17,50 16,22 2019-06-20
SAS9R18 Option Sälj 18,00 13,74 2019-06-20
SAS9R18.50 Option Sälj 18,50 25,50 2019-06-20
SAS9R19 Option Sälj 19,00 22,49 2019-06-20
SAS9R19.50 Option Sälj 19,50 21,28 2019-06-20
SAS9R20 Option Sälj 20,00 17,14 2019-06-20
SAS9R20.50 Option Sälj 20,50 17,54 2019-06-20
SAS9R21 Option Sälj 21,00 19,35 2019-06-20
SAS9R21.50 Option Sälj 21,50 17,91 2019-06-20
SAS9R22 Option Sälj 22,00 16,67 2019-06-20
SAS9R22.50 Option Sälj 22,50 15,58 2019-06-20
SAS9S14.25 Option Sälj 14,25 53,33 2019-07-19
SAS9S14.50 Option Sälj 14,50 47,06 2019-07-19
SAS9S14.75 Option Sälj 14,75 40,00 2019-07-19
SAS9S15 Option Sälj 15,00 36,36 2019-07-19
SAS9S15.25 Option Sälj 15,25 32,00 2019-07-19
SAS9S15.50 Option Sälj 15,50 28,57 2019-07-19
SAS9S15.75 Option Sälj 15,75 25,81 2019-07-19
SAS9S16 Option Sälj 16,00 26,09 2019-07-19
SAS9S16.50 Option Sälj 16,50 21,69 2019-07-19
SAS9S17 Option Sälj 17,00 18,18 2019-07-19
SAS9S17.50 Option Sälj 17,50 17,24 2019-07-19
SAS9S18 Option Sälj 18,00 14,93 2019-07-19
SAS9S18.50 Option Sälj 18,50 26,67 2019-07-19
SAS9S19 Option Sälj 19,00 22,22 2019-07-19
SAS9S19.50 Option Sälj 19,50 18,95 2019-07-19
SAS9S20 Option Sälj 20,00 17,14 2019-07-19
SAS9S20.50 Option Sälj 20,50 17,24 2019-07-19
SAS9S21 Option Sälj 21,00 17,60 2019-07-19
SAS9S21.50 Option Sälj 21,50 16,30 2019-07-19
SAS9S22 Option Sälj 22,00 15,17 2019-07-19
SAS9S22.50 Option Sälj 22,50 15,38 2019-07-19
SAS9T14.25 Option Sälj 14,25 48,65 2019-08-16
SAS9T14.50 Option Sälj 14,50 43,90 2019-08-16
SAS9T14.75 Option Sälj 14,75 34,78 2019-08-16
SAS9T15 Option Sälj 15,00 35,29 2019-08-16
SAS9T15.25 Option Sälj 15,25 31,58 2019-08-16
SAS9T15.50 Option Sälj 15,50 28,57 2019-08-16
SAS9T15.75 Option Sälj 15,75 26,09 2019-08-16
SAS9T16 Option Sälj 16,00 24,00 2019-08-16
SAS9T16.50 Option Sälj 16,50 20,22 2019-08-16
SAS9T17 Option Sälj 17,00 19,23 2019-08-16
SAS9T17.50 Option Sälj 17,50 16,67 2019-08-16
SAS9T18 Option Sälj 18,00 14,49 2019-08-16
SAS9T18.50 Option Sälj 18,50 11,61 2019-08-16
SAS9T19 Option Sälj 19,00 10,40 2019-08-16
SAS9T19.50 Option Sälj 19,50 20,83 2019-08-16

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer!