Optioner & Terminer

Underliggande +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Ages Industri B -0,60 -1,28 - - 46,20 46,60 43,40 17 150 17:29:53
Termin +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Slutdag

Inga optioner matchade dina val.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer!