Optioner & Terminer

Underliggande +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Opus Group -0,02 -0,25 7,85 7,86 7,85 7,87 7,78 298 608 12:22:57
Termin +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Slutdag

Inga optioner matchade dina val.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer!