Optioner & Terminer

Underliggande +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Sagax B -0,70 -0,72 - - 96,00 96,80 95,00 31 594 17:29:43
Termin +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Slutdag

Inga optioner matchade dina val.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer!