Optioner & Terminer

Underliggande +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Hennes & Mauritz B 2,48 1,96 - - 129,24 129,34 125,30 7 119 277 17:29:56
Termin +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Slutdag
HMB8R 0,00 0,00 - - - - - 0 17:25:10 2018-06-15
Option Typ Köp/Sälj Lösenpris Spread % Slutdag
HMB8R105 Option Sälj 105,00 - 2018-06-15
HMB8R110 Option Sälj 110,00 - 2018-06-15
HMB8R115 Option Sälj 115,00 - 2018-06-15
HMB8R117.50 Option Sälj 117,50 - 2018-06-15
HMB8R120 Option Sälj 120,00 - 2018-06-15
HMB8R122.50 Option Sälj 122,50 - 2018-06-15
HMB8R125 Option Sälj 125,00 - 2018-06-15
HMB8R127.50 Option Sälj 127,50 - 2018-06-15
HMB8R130 Option Sälj 130,00 - 2018-06-15
HMB8R132.50 Option Sälj 132,50 - 2018-06-15
HMB8R135 Option Sälj 135,00 - 2018-06-15
HMB8R137.50 Option Sälj 137,50 - 2018-06-15
HMB8R140 Option Sälj 140,00 - 2018-06-15
HMB8R142.50 Option Sälj 142,50 - 2018-06-15
HMB8R145 Option Sälj 145,00 - 2018-06-15
HMB8R147.50 Option Sälj 147,50 - 2018-06-15
HMB8R150 Option Sälj 150,00 - 2018-06-15
HMB8R160 Option Sälj 160,00 - 2018-06-15
HMB8R170 Option Sälj 170,00 - 2018-06-15
HMB8R180 Option Sälj 180,00 - 2018-06-15
HMB8R190 Option Sälj 190,00 - 2018-06-15
HMB8R200 Option Sälj 200,00 - 2018-06-15
HMB8R210 Option Sälj 210,00 - 2018-06-15
HMB8R220 Option Sälj 220,00 - 2018-06-15
HMB8R230 Option Sälj 230,00 - 2018-06-15
HMB8R240 Option Sälj 240,00 - 2018-06-15
HMB8R250 Option Sälj 250,00 - 2018-06-15
HMB8R270 Option Sälj 270,00 - 2018-06-15
HMB8R290 Option Sälj 290,00 - 2018-06-15
HMB8R310 Option Sälj 310,00 - 2018-06-15
HMB8R350 Option Sälj 350,00 - 2018-06-15

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer!