Optioner & Terminer

Underliggande +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Hennes & Mauritz B -26,00 -12,98 - - 174,30 180,00 168,50 40 493 793 17:29:35
Termin +/- +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Slutdag
HMB8R 0,00 0,00 - - 170,75 170,75 170,75 20 17:25:05 2018-06-15
Option Typ Köp/Sälj Lösenpris Spread % Slutdag
HMB8R120 Option Sälj 120,00 - 2018-06-15
HMB8R130 Option Sälj 130,00 - 2018-06-15
HMB8R140 Option Sälj 140,00 - 2018-06-15
HMB8R150 Option Sälj 150,00 - 2018-06-15
HMB8R160 Option Sälj 160,00 - 2018-06-15
HMB8R170 Option Sälj 170,00 - 2018-06-15
HMB8R180 Option Sälj 180,00 - 2018-06-15
HMB8R190 Option Sälj 190,00 - 2018-06-15
HMB8R200 Option Sälj 200,00 - 2018-06-15
HMB8R210 Option Sälj 210,00 - 2018-06-15
HMB8R220 Option Sälj 220,00 - 2018-06-15
HMB8R230 Option Sälj 230,00 - 2018-06-15
HMB8R240 Option Sälj 240,00 - 2018-06-15
HMB8R250 Option Sälj 250,00 - 2018-06-15
HMB8R270 Option Sälj 270,00 - 2018-06-15
HMB8R290 Option Sälj 290,00 - 2018-06-15
HMB8R310 Option Sälj 310,00 - 2018-06-15
HMB8R350 Option Sälj 350,00 - 2018-06-15

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer!