Organisation

Avanza Bank Holding AB (publ.) är moderbolag inom Avanza koncernen och den operativa verksamheten drivs genom bolagen Avanza Bank AB, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Avanza Fonder AB och Placera Media Stockholm AB.
Avanza koncernen består av åtta organisatoriska enheter - tre affärsdrivande och fem affärsstödjande. Till affärsdrivande räknas; Operations, Privatbanken, samt Avanza Pension. Till affärsstödjande räknas Kundservice, Marknad, IT, Legal och CFO (Ekonomi, Controller, HR, Kredit och Finans, Press, CSR samt Investor Relations). Risk och Compliance utgör koncernens kontrollfunktioner. 2014 arbetade i genomsnitt 283 medarbetare på Avanza.