Obligationer

Visar 4567 av 4567
Rensa filtrering
Obligation Typ +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
1317ACHEALTH Aktieindexobligation 0,00 - - 113,700 - - 0 12:00:00
1323ACBANK Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1508C Aktieindexobligation 0,00 - - 102,600 - - 0 12:00:00
1610BKHGK Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1610DKEHY Obligation 0,00 - - 99,93 - - 0 16:15:00
1612BTWUSA Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1612CKEUHY Obligation 0,00 - - 98,70 - - 0 16:15:00
1701iTWUKX Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
2865 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 - - 79,300 - - 0 12:00:00
2870 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 - - 99,120 - - 0 12:00:00
45145_GSI Aktieindexobligation 0,00 - - 68,000 - - 0 12:00:01
5Y SEK PWOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 12:00:00
5Y SEK WOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 12:00:02
ABACEU20D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 90,800 - - 0 12:00:01
ABACGLO20C2 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 97,600 - - 0 12:00:01
ABACSVE19L SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 74,800 - - 0 12:00:01
ABAFRI18I1 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 117,300 - - 0 12:00:02
ABASIEN9E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 109,000 - - 0 12:00:01
ABEFSTG19J SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 112,200 - - 0 12:00:01
ABEUBA7F SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 101,900 - - 0 12:00:01
ABEUBA7F2 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 112,600 - - 0 12:00:01
ABEUBANK9C SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 90,900 - - 0 12:00:01
ABEURALP9D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 120,800 - - 0 12:00:01
ABEUV18D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 204,800 - - 0 12:00:02
ABEUV18E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 187,400 - - 0 12:00:02
ABEUV18F SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 198,100 - - 0 12:00:02
ABEUV18H SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 173,000 - - 0 12:00:02
ABEUV18I SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 164,000 - - 0 12:00:02
ABEUV18L SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 144,600 - - 0 12:00:01
ABEUV19B SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 142,700 - - 0 12:00:01

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.