Obligationer

Visar 4770 av 4770
Rensa filtrering
Obligation Typ +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
1508C Aktieindexobligation 0,00 118,130 - 117,960 - - 0 09:56:45
2865 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 59,090 - 61,140 - - 0 10:04:11
45145_GSI Aktieindexobligation 0,00 86,300 - 68,000 - - 0 10:27:39
5Y SEK PWOAC Aktieindexobligation 0,00 102,160 - - - - 0 10:35:20
5Y SEK WOAC Aktieindexobligation 0,00 99,530 - - - - 0 10:35:23
5Y_SEK_01 Aktieindexobligation 0,00 77,050 - 100,380 - - 0 10:35:27
5Y_SEK_02 Aktieindexobligation 0,00 98,450 - - - - 0 10:35:27
5Y_SEK_03 Aktieindexobligation 0,00 98,510 - - - - 0 10:35:27
5Y_SEK_BOOSTER Aktieindexobligation 0,00 95,330 - - - - 0 10:35:30
5YQ_SEK_WOPAC Aktieindexobligation 0,00 83,100 - - - - 0 10:35:31
5YQWOAC Aktieindexobligation 0,00 76,200 - - - - 0 10:35:26
ABACEU20D SWE Aktieindexobligation 0,00 107,400 - 106,100 - - 0 12:55:14
ABACGLO20C2 SWE Aktieindexobligation 0,00 106,800 - 106,750 - - 0 11:01:58
ABACSVE19L SWE Aktieindexobligation 0,00 50,400 - 50,600 - - 0 12:58:56
ABAFRI18I1 SWE Aktieindexobligation 0,00 145,700 - 126,300 - - 0 12:59:29
ABASIEN9E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 123,600 - - 0 10:59:28
ABEFSTG19J SWE Aktieindexobligation 0,00 112,800 - 113,300 - - 0 12:59:44
ABEUBANK9C SWE Aktieindexobligation 0,00 99,300 - 93,300 - - 0 12:55:14
ABEURALP9D SWE Aktieindexobligation 0,00 119,000 - 118,600 - - 0 12:18:14
ABEUV18D SWE Aktieindexobligation 0,00 200,100 - 196,800 - - 0 12:35:25
ABEUV18E SWE Aktieindexobligation 0,00 186,000 - 184,400 - - 0 12:49:42
ABEUV18F SWE Aktieindexobligation 0,00 200,200 - 195,900 - - 0 12:59:18
ABEUV18H SWE Aktieindexobligation 0,00 179,900 - 171,400 - - 0 12:55:13
ABEUV18I SWE Aktieindexobligation 0,00 171,400 - 155,000 - - 0 12:45:43
ABEUV18L SWE Aktieindexobligation 0,00 148,000 - 144,800 - - 0 12:59:53
ABEUV19B SWE Aktieindexobligation 0,00 146,600 - 140,200 - - 0 12:55:13
ABFAST 001 Obligation - - - - - - - -
ABHH 01 Obligation - - - - - - - -
ABINF18J SWE Aktieindexobligation 0,00 190,300 - 188,700 - - 0 12:54:45
ABINF18K SWE Aktieindexobligation 0,00 184,000 - 159,600 - - 0 12:53:42

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.