Obligationer

Visar 4599 av 4599
Rensa filtrering
Obligation Typ +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
1317ACHEALTH Aktieindexobligation 0,00 - - 113,700 - - 0 16:15:00
1323ACBANK Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1508C Aktieindexobligation 0,00 - - 101,200 - - 0 16:15:00
1610BKHGK Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1610DKEHY Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1612BTWUSA Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1612CKEUHY Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1701iTWUKX Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
2865 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
2870 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 - - 96,580 - - 0 16:15:00
45145_GSI Aktieindexobligation 0,00 - - 68,000 - - 0 16:15:00
AB BARC AIO1191 Aktieindexobligation 0,92 - - 123,750 123,750 123,750 20 000 16:15:01
ABACEU20D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 90,800 - - 0 16:15:00
ABACGLO20C2 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 96,400 - - 0 16:15:00
ABACSVE19L SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 73,100 - - 0 16:15:00
ABAFRI18I1 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 139,200 - - 0 16:15:01
ABASIEN9E SWE Aktieindexobligation -5,06 - - 105,000 105,000 105,000 10 000 16:15:00
ABEFAST17C SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 98,900 - - 0 16:15:00
ABEFSTG19J SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 106,600 - - 0 16:15:00
ABEUBA7F SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 101,800 - - 0 16:15:00
ABEUBA7F2 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 104,400 - - 0 16:15:00
ABEUBANK9C SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 82,900 - - 0 16:15:01
ABEURALP9D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 119,900 - - 0 16:15:01
ABEUV18D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 174,700 - - 0 16:15:01
ABEUV18E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 153,000 - - 0 16:15:01
ABEUV18F SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 168,700 - - 0 16:15:01
ABEUV18H SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 144,900 - - 0 16:15:01
ABEUV18I SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 136,000 - - 0 16:15:01
ABEUV18L SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 128,100 - - 0 16:15:01
ABEUV19B SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 118,500 - - 0 16:15:01

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.