Obligationer

Visar 4490 av 4490
Rensa filtrering
Obligation Typ +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
1317ACHEALTH Aktieindexobligation 0,00 - - 113,700 - - 0 16:15:00
1323ACBANK Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1508C Aktieindexobligation 0,00 - - 117,960 - - 0 16:15:00
1610BKHGK Obligation 0,00 - - 106,23 - - 0 16:15:00
1610DKEHY Obligation 0,00 - - 100,87 - - 0 16:15:00
1612BTWUSA Obligation 0,00 - - 102,50 - - 0 16:15:00
1612CKEUHY Obligation 0,00 - - 101,54 - - 0 16:15:00
1701iTWUKX Obligation 0,00 - - 99,61 - - 0 16:15:00
2865 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 - - 64,550 - - 0 16:15:00
2870 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 - - 99,120 - - 0 16:15:00
45145_GSI Aktieindexobligation 0,00 - - 68,000 - - 0 16:15:01
5Y SEK PWOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
5Y SEK WOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
5Y_SEK_01 Aktieindexobligation 0,00 - - 100,380 - - 0 16:15:02
5Y_SEK_02 Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:02
5Y_SEK_03 Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:02
5YQWOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
ABACEU20D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 103,400 - - 0 16:15:00
ABACGLO20C2 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 106,750 - - 0 16:15:00
ABACSVE19L SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 70,000 - - 0 16:15:01
ABAFRI18I1 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 126,300 - - 0 16:15:01
ABASIEN9E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 121,700 - - 0 16:15:01
ABEFSTG19J SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 108,600 - - 0 16:15:01
ABEUBANK9C SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 92,600 - - 0 16:15:01
ABEURALP9D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 121,500 - - 0 16:15:01
ABEUV18D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 193,600 - - 0 16:15:02
ABEUV18E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 179,000 - - 0 16:15:02
ABEUV18F SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 196,800 - - 0 16:15:02
ABEUV18H SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 171,400 - - 0 16:15:02
ABEUV18I SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 155,000 - - 0 16:15:01

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.