Du är här:

Prislista

Handel

Svenska aktier
Storlek på order Courtage
Via internet: Stockholmsbörsen och First North 0-15 000 SEK 7 SEK
15 001-25 000 SEK 19 SEK
25 001-50 000 SEK 39 SEK
50 001-500 000 SEK 59 SEK
 
Minimicourtage Courtage
Via internet: NGM och Aktietorget 19 SEK 0,25 %
Via internet: Premieobligationer och konvertibler 148 SEK 0,20 %
Via internet: Warranter, BTA och rätter 19 SEK 0,25 %
Via mäklare: Aktier och warranter på Stockholmsbörsen och NGM, aktier på Aktietorget och beQuoted, obligationer på SOX, premieobligationer, konvertibler samt certifikat. 238 SEK 0,30 %
 
Finska aktier
Via internet 4,95 EUR 0,15 %
Via mäklare 24,95 EUR 0,30 %
 
Danska aktier
Via internet 31,95 DKK 0,15 %
Via mäklare 189,00 DKK 0,30 %
 
Norska aktier
Via internet 33,95 NOK 0,15 %
Via mäklare 199,00 NOK 0,30 %
Onoterade norska aktier 395,00 NOK 0,30 %
 
Amerikanska aktier
Via mäklare 29,95 USD 0,30 %
 
Kanadensiska aktier
Via mäklare 69,00 CAD 0,50 %
 
Fonder 0 SEK, bara fondbolagets egna ordinarie avgifter

Maxbelopp per order i aktier och warranter är 500 000 SEK.

Observera att aktiehandeln på de nordiska börserna via denna sajt är orderbaserad. Varje enskild order (inkl. eventuella delavslut) slås därmed samman på en nota och genererar på så sätt ett courtage. Flera enskilda ordrar medför av samma anledning flera notor. Vid flerdagarsordrar kan ett courtage per dag komma att tas ut då flera notor skapas.

Administrativa avgifter1

Uttag via webben 0 SEK
Telefonuttag 39 SEK
Avräkningsnota per post 19 SEK
Nytt lösenord 29 SEK
Värdeintyg 299 SEK
Serviceavgift vid tvångsförsäljning2 400 SEK
Påminnelseavgift vid övertrassering/överbelåning3 99 SEK
Deklarationsunderlag K4 99 SEK per kalenderår
Kontosammandrag, deklarationsunderlag K4 eller årssammandrag per post 149 SEK
Överföring av svenska värdepapper från Avanza4 39 SEK per värdepappersslag, max 399 SEK
Överföring av utländska värdepapper från Avanza Nordiska: 39 SEK per vp-slag
USA och Kanada: 150 SEK per vp-slag
Övriga länder: 749 SEK per vp-slag
Överföring av fonder från Avanza4 39 SEK per fond, max 399 SEK
Äganderättsöverföring 39 SEK per värdepappersslag inklusiva fonder, max 399 SEK per mottagare
Handel mellan egna konton och depåer5 699 SEK
Flytt av värdepapper och fonder internt till Avanza Mini6 19 SEK per värdepappersslag.

1. Avgiften debiteras när tjänsten utnyttjas.
2. Vid tvångsförsäljning, vid eventuell överbelåning, debiteras en serviceavgift om 200 SEK utöver ordinarie avgifter.
3. Vid påminnelse om övertrassering eller överbelåning debiteras en serviceavgift på 99 SEK.
4. Vid överföring från Avanza till annat institut: Avgiftsfri överföring av svenska och utländska värdepapper inklusive fonder vid avslut av konto hos Avanza.
5. Handel mellan egna depåer och konton är enligt lag förbjuden (även via fullmakt). Ev. transaktioner makuleras därför och samtidigt debiteras du en avgift på 349,50 kr per konto. Beloppet är direkt kopplat till den straffavgift som Stockholmsbörsen tar ut för att hantera denna typ av otillåtna ordrar.
6. Avgiftsfri överföring av svenska och utländska värdepapper inklusive fonder vid avslut av konto.

Räntor

Inlåningsränta, effektiv1 0,00 %
Utlåningsränta1 7,00 %
Utlåningsränta, effektiv1 7,23 %

1. För mer information och räkneexempel för lån, klicka här.

Information om ersättning