W-8BEN Avtal

Intygande

Den amerikanska skattemyndigheten IRS kräver att du godkänner din skatterättsliga hemvist och att det är du som är den slutliga ägaren av de amerikanska värdepapper som vid var tid innehas av Avanza.

Här behöver du intyga att nedanstående punkter överenstämmer med din situation.

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

I further certify under penalties of perjury that: