Bygg din börsskärm! Se vår instruktionsfilm här!

Lägg till innehåll

 • OMX Stockholm 30 - Idag

  Idag
  0,14 %
  Senast
  1 666,89
  Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
  Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Världsindex

  Index +/- % Senast Tid
  DJ World Index

  Dow Jones World Index

  Dow Jones World Index ger en indikation över hur världens marknader har utvecklats under det senaste dygnet.

  0,00 403,99 22:38:08
  OMX Nordic PI

  OMX Nordic PI

  Alla aktier som handlas på de nordiska börserna.

  0,13 382,01 08:35:01
  OMX Nordic 40

  OMX Nordic 40

  De 40 största och mest omsatta aktierna på de nordiska börserna.

  0,51 1 586,35 08:35:01
  SIX Portfolio Return Index

  SIX Portfolio Return Index

  SIXPRX utgångspunkt är att spegla utvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. Indexet har en begränsning att inget bolag får överstiga 10 %, samt att bolag som väger 5 % eller mer, ej får väga mer än 40 % tillsammans. SIXPRX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna får genom utdelning.

  -0,06 2 515,53 08:35:01
  SIX30 Return Index

  SIX30 Return Index

  Avspeglar utvecklingen på de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar).

  0,13 261,71 08:35:01
  OMX Stockholm 30

  OMX Stockholm 30 - Stockholmsbörsen

  Index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

  0,14 1 666,89 08:35:09
  OMX Stockholm PI

  OMX Stockholm PI

  Kallas även Stockholm all-share. Detta index väger samman värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Ger en helhetsbild av utvecklingen på börsen.

  -0,08 629,90 08:35:01
  OMX Helsinki 25

  OMX Helsinki 25

  Ett marknadsvärdeindex som består av de 25 mest omsatta bolagen.

  0,02 4 037,90 17:36:33
  OMX Copenhagen 20

  OMX Copenhagen 20

  De 20 mest aktivt handlade aktierna på den nordiska börsen i Köpenhamn.

  0,83 1 045,05 16:59:59
  OSEBX Oslo

  OSEBX Oslo

  De 25 mest omsatta aktierna på Oslo Börs.

  0,71 904,91 16:39:59
  Dow Jones

  Dow Jones

  Prisviktat index som omfattar 30 av de största bolagen listade på New York Stock Exchange. Dessa bolag ska avspegla den amerikanska ekonomin.

  -0,59 26 935,07 22:07:57
  NASDAQ

  NASDAQ

  Beskriver den genomsnittliga utvecklingen för alla aktier som är noterade på Nasdaq. Tar hänsyn till det totala börsvärdet av de bolag som inkluderas och inte bara dess aktiekurser.

  -0,80 8 117,68 22:00:03
  DJ USA

  DJ USA

  Dow Jones US Market Index är ett värdeviktat marknadsindex som representerar 95% av den amerikanska aktiemarknaden. Indexet visas med 15 minuters fördröjning.

  -0,47 743,18 22:10:50
  NASDAQ 100 Index

  NASDAQ 100 Index

  -0,99 7 823,55 22:00:02
  DJ Canada

  Dow Jones Canada Index

  Dow Jones Canada Index svarar för cirka 95 % av börsvärdet i Kanada. Det är ett marknadsviktat index, det vill säga att varje aktie påverkar indexet i förhållande till dess storlek på börsen.

  0,19 560,88 22:20:00
  DAX

  DAX

  Omfattar 30 ledande tyska bolag. Aktierna väljs ut utifrån marknadsvärde, handelsvolym och bransch.

  0,08 12 468,01 17:35:31
  DJ UK

  DJ UK

  Index för DJ UK

  -0,08 329,68 23:51:34
  Nikkei

  Nikkei

  Nikkei innefattar 225 av de största aktierna på Tokyobörsen. Företagen har handplockats av Japans största affärstidning.

  0,16 22 079,09 08:30:02
  Hang Seng

  Hang Seng

  Hang Seng omfattar 33 aktier som ska representera Hong Kong-marknaden.

  -0,13 26 435,67 11:10:04
  OMX Stockholm GI

  OMX Stockholm GI

  -0,07 273,27 08:35:01
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Vinnare - Idag

  Köp/Sälj Aktie + % Senast
  Meltron 216,77 1,02
  SaltX Technology Holding B 31,46 11,70
  Comintelli 18,22 2,66
  FundedByMe Crowdfunding Sweden A 14,77 3,73
  Nexar Group 14,41 0,127
  Smart Energy 14,16 0,129
  Gasporox 13,74 9,60
  GomSpace Group 13,26 11,96
  QuickCool 11,79 1,470
  Inission B 11,61 125,00
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • OMX Stockholm 30 - i år

  i år
  18,32 %
  Senast
  1 666,89
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Förlorare - Idag

  Köp/Sälj Aktie - % Senast
  ExeoTech Invest -50,00 0,001
  H&D Wireless Sweden Holding B -46,97 1,742
  Gabather -43,93 6,14
  WilLak -16,75 0,348
  Three Gates -15,33 1,270
  MVV Holding B -14,62 1,11
  Provide IT -13,40 3,36
  BIMobject -12,56 6,82
  Igrene -12,50 2,10
  PolarCool -11,97 5,15
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Nyheter

  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Räntor

  Index +/- % Senast
  3-mån stibor

  3-mån stibor

  Svensk 3-månaders interbankränta.

  -20,00 -0,06
  3-mån

  3-mån ränta

  Svensk 3-månaders statsskuldväxel.

  0,00 -0,50
  5-mån

  5-mån ränta

  Svensk 5-månaders obligation (rullande).

  0,00 -
  5-års

  5-års ränta

  Svensk 5-års obligation (rullande).

  2,04 -0,48
  10-års

  10-års ränta

  Svensk 10-års obligation (rullande).

  0,00 -0,20
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Branschindex

  Index +/- % Senast Tid
  Energi

  Energi

  Företag vars verksamhet domineras av uppförande eller försäljning av oljeriggar, borrutrustning och andra energirelaterade tjänster och utrustning, inklusive insamling av seismiska data. Även företag som sysslar med prospektering, produktion, försäljning, raffinering och/eller transport av olje- och gasprodukter, kol och andra förbrukningsbara bränslen.

  -0,78 1 889,96 08:35:02
  Finans&Fastighet

  Finans&Fastighet

  Företag som ägnar sig åt bankverksamhet, hypoteksfinansiering, finanstjänster till privatkunder, specialiserade finanstjänster, investment banking och mäkleriverksamhet, tillgångsförvaltning och depåverksamhet, företagslån, försäkring, finansiella investeringar och fastigheter inklusive fastighetsfonder.

  -0,03 1 989,55 08:35:02
  Fordon och reservdelar

  Fordon och reservdelar

  Fordon och reservdelar

  -0,75 1 572,02 08:35:02
  Hälsovård

  Hälsovård

  Företag som tillverkar vårdutrustning och produkter eller erbjuder vårdrelaterade tjänster, distributörer av vårdprodukter, leverantörer av grundläggande vårdtjänster samt ägare till och operativt ansvariga för vårdanläggningar och organisationer. Även företag som huvudsakligen ägnar sig åt forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel och bioteknikprodukter.

  0,25 2 342,02 08:35:02
  Industrivaror

  Industrivaror

  Företag inom tillverkning och distribution av kapitalvaror, inklusive flyg- och försvarsindustri, byggnadsprodukter, projektering och konstruktion i byggindustrin, elutrustning och maskinell utrustning till industrin. Kommersiella tjänster och produkter innefattar tryckning, bemanning, miljöservice, kontorstjänster. Transport innefattar flygbolag, fraktbolag, rederier, väg- och järnvägstransport samt infrastruktur för transporter.

  -0,21 2 002,48 08:35:02
  Konsumenttjänster

  Konsumenttjänster

  Inkluderade sektorer: Mat- och läkemedelsdetaljhandel, allmän detaljhandel, media, resor och fritid.

  0,08 1 175,32 08:35:02
  Konsumentvaror

  Konsumentvaror

  Inkluderade sektorer: Bilar och reservdelar, drycker, matproducenter, hushållsprodukter och byggvaror, fritidsutrustning, personliga varor och tobaksvaror.

  -0,54 2 323,65 08:35:02
  Kraftförsörjning

  Kraftförsörjning

  Kraftförsörjning omfattar företag inom el-, gas- eller vattenförsörjning samt företag som arb etar med energiproduktion och/eller energidistribution.

  1,92 402,65 08:35:02
  Livsmedel

  Livsmedel

  Livsmedel

  0,01 3 310,17 08:35:02
  Material

  Material

  Råvarurelaterade tillverkningsindustrier; företag som tillverkar kemikalier, byggnadsmaterial, glas, papper, skogsindustriprodukter och förpackningsprodukter samt metaller, mineraler och gruvdrift inklusive stålproducenter.

  -1,38 1 665,15 08:35:02
  Resor och Fritid

  Resor och fritid

  Resor och fritid

  0,49 2 410,97 08:35:02
  Teknologi

  Teknologi

  Teknologi omfattar följande övergripande områden: IT-program och IT-tjänster, inklusive företag som i första hand utvecklar program inom områden såsom Internet, tillämpningar, system, databashantering och/eller hemunderhållning samt företag som tillhandahåller IT-konsulttjänster och andra tjänster, och databearbetning och outsourcade tjänster; maskinvara och utrustning, inklusive tillverkare och distributörer av kommunikationsutrustning, datorer och kringutrustning, elektronisk utrustning och likartade instrument samt halvledare och halvledarutrustning.

  0,38 1 230,54 08:35:02
  Telekom

  Telekom

  Telekomoperatörer innefattar företag som tillhandahåller kommunikationstjänster huvudsakligen via fast lina, mobilnätverk, trådlösa nätverk, bredbandsnätverk eller fiberoptiska nätverk.

  1,23 1 090,71 08:35:02
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Råvaror

  Index +/- % Senast
  Aluminium

  Aluminium 3M

  Aluminiumtermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  0,81 1 800,00
  Bly

  Lead 3M USD

  Blytermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  1,21 2 096,00
  Guld

  Guld Spot

  Guld spot i USD/troy oz. Ett troy oz är cirka 31, 103 gram. Instrumentet handlas på Republic National Bank of New York.

  1,19 1 516,75
  Koppar

  Koppar 3M

  Koppartermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  -0,45 5 788,00
  Nickel

  Nickel 3M USD

  Nickeltermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  0,47 17 280,00
  Olja

  Olja

  - -
  Silver

  Silver USD/Oz

  Silver är spotpris levererat av UBS via Six.

  0,96 17,97
  Zink

  Zink 3M Off USD

  Zink termin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  -0,34 2 312,00
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Valutor

  Index +/- % Senast
  AUD/SEK

  AUD/SEK

  Utveckling Australiensisk Dollar - Svenska Kronor

  -0,12 6,5669
  AUD/USD

  AUD/USD

  Utveckling Australiensisk Dollar - Amerikansk Dollar

  -0,01 0,6769
  CAD/SEK

  CAD/SEK

  Utveckling Kanadensisk Dollar - Svenska Kronor

  0,15 7,3155
  CHF/SEK

  CHF/SEK

  Utveckling Schweiziska Franc - Svenska Kronor

  0,11 9,7895
  DKK/SEK

  DKK/SEK

  Beskrivning Danska Kronor - Svenska Kronor

  -0,08 1,4314
  EUR/CHF

  EUR/CHF

  Utveckling Euro - Schweiziska Franc

  -0,14 1,0920
  EUR/GBP

  EUR/GBP

  Utveckling Euro - Brittiska Pund

  0,10 0,8832
  EUR/NOK

  EUR/NOK

  Utveckling Euro - Norska Kronor

  0,32 9,9954
  EUR/SEK

  EUR/SEK

  Utveckling Euro - Svenska Kronor

  -0,08 10,6895
  EUR/USD

  EUR/USD

  Utveckling Euro - Amerikansk Dollar

  0,07 1,1019
  GBP/SEK

  GBP/SEK

  Utveckling Brittiska Pund - Svenska Kronor

  -0,09 12,1083
  GBP/USD

  GBP/USD

  Utveckling Brittiska Pund - Amerikansk Dollar

  -0,02 1,2476
  JPY/SEK

  JPY/SEK

  Utveckling Japansk Yen - Svenska Kronor

  0,33 0,0902
  NOK/SEK

  NOK/SEK

  Utveckling Norska Kronor - Svenska Kronor

  -0,20 1,0708
  USD/CAD

  USD/CAD

  Utveckling Amerikansk Dollar - Kanadensisk Dollar

  -0,21 1,3263
  USD/CHF

  USD/CHF

  -0,18 0,9910
  USD/DKK

  USD/DKK

  Utveckling Amerikansk Dollar - Danska Kronor

  -0,02 6,7775
  USD/JPY

  USD/JPY

  Utveckling Amerikansk Dollar - Japansk Yen

  -0,40 107,5650
  USD/NOK

  USD/NOK

  Utveckling Amerikansk Dollar - Norska Kronor

  0,19 9,0643
  USD/SEK

  USD/SEK

  Utveckling Amerikansk Dollar - Svenska Kronor

  -0,16 9,7008
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Avanza Bank Holding - Idag

  Avanza Bank Holding
  Idag
  -0,95 %
  Senast
  83,40
  {point.key}
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Avanza Zero - i år

  Avanza Zero
  Idag
  0,13 %
  Senast
  240,16
  {point.key}
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Hennes & Mauritz B - Idag

  Hennes & Mauritz B
  Idag
  -0,05 %
  Senast
  189,02
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Orderdjup - Avanza Bank Holding

  Antal Pris Köp Sälj Pris Antal
  0  
    0
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Ericsson B - Idag

  Ericsson B
  Idag
  1,85 %
  Senast
  81,28
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Avslut - Avanza Bank Holding

  Köpare Säljare Antal Betalt Tid
  - - 22 285 83,40 17:29:47
  - - 57 83,30 17:24:55
  - - 1 83,30 17:24:55
  - - 1 83,30 17:24:55
  - - 1 83,30 17:24:55
  - - 8 83,30 17:24:55
  - - 43 83,30 17:24:55
  - - 65 83,30 17:24:43
  Inga avslut matchade ditt val.
  Omsättning SEK: 13 279 950
  Volymvägt snittpris: 83,55
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.

Du har inte den senaste versionen av börsskärmen, klicka på OK för att ladda om.