Vanliga frågor om deklaration

När behöver jag lämna in min deklaration år 2016?

För 2016 ska du lämna in din deklaration senast den 2 maj. Du kan börja deklarera via internet eller Skatteverkets app från och med den 22 mars.

Du hittar information och viktiga datum gällande 2016 års deklaration på Skatteverkets hemsida.

Vilka uppgifter rapporterar Avanza till Skatteverket?

Vi rapporterar olika uppgifter till Skatteverket beroende på vilket konto du har. Nedan hittar du de uppgifter vi rapporterar per konto.

Aktie- och fondkonto

 • Alla skattemässiga avyttringar
 • Reavinst och/eller reaförlust i fonder
 • Schablonskatt fonder
 • Ränteintäkter och ränteutgifter
 • Utdelningar
 • Erlagd preliminärskatt
 • Utländsk källskatt

Investeringssparkonto

 • Schablonintäkt
 • Utländsk källskatt

Kapitalförsäkring

 • Vi rapporterar ingenting till Skatteverket för Kapitalförsäkringar eftersom du inte är individuellt skatteskyldig för kontot.

Alla pensionskonton under utbetalning

 • Utbetalningar
 • Erlagd preliminärskatt

IPS och Pensionsförsäkring

 • Insättningar till kontot

Sparkonton

 • Räntor som överstiger 100 kr
 • Erlagd skatt
Var kan jag få tips eller hjälp med min deklaration?

På vår blogg har vi sammanställt ett inlägg om tips inför deklarationen för varje kontotyp. Du hittar också bra information i Avanza Akademin gällande skatt och deklarationsfrågor.

Skatteverkets hemsida finns mycket deklarationsinformation och det är dit du får vända dig om du önskar få skatterådgivning, då Avanza inte erbjuder detta.

Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice genom att skicka oss ett meddelande eller ringa till oss på 08-562 250 00.

Hur vet jag vilket institut som lämnat vilka uppgifter?

Detta kan du dels se i din förtryckta deklaration. Du kan även titta på din e-deklaration på Skatteverkets hemsida under Bilagor och sedan klicka på Försäljning av värdepapper m.m. (K4). Där bockar du för "Visa uppgiftslämnare".

Jag har en uppgift som finns med i Skatteverkets deklaration, men inte i K4-blanketten hos er, varför?

Från och med 2012 måste vi rapportera alla försäljningar/förfall till Skatteverket. Detta betyder att även förfallna teckningsrätter kommer med i deklarationen och dessa behöver då redovisas i K4:an. Detta trots att både försäljningspris och omkostnadsbelopp kan vara 0 kr.

Förfall kommer inte med i vår förifyllda K4-blankett eftersom att det inte är en försäljning. När du ska deklarera dina förfallna teckningsrätter så uppger du omkostnadsbelopp noll.

Vilka konton behöver jag deklarera för?

Om du gör dina värdepappersaffärer på ett Aktie-och fondkonto så behöver du redovisa dina affärer för Skatteverket via en så kallad K4:a. Denna blankett hjälper vi dig gärna med och du kan beställa denna tjänst här.

För dina övriga konton som t.ex. pensionskonton, sparkonton, ISK och kapitalförsäkring behöver du själv inte deklarera.

Erbjuder Avanza någon form av deklarationshjälp?

Vi erbjuder en deklarationstjänst som innefattar en förifylld K4:a med samtliga transaktioner för ens depå. K4:an beräknar även vinst eller förlust för de sammanlagda transaktionerna. Denna kan du nyttja för de konton som du behöver rapportera dina värdepappersaffärer för, som Aktie- och fondkontot. Läs mer om vår K4-tjänst här.

K4:an kostar mellan 0-99 kr beroende på förmånsnivå. Beställ tjänsten här.

Observera att du själv inte ska deklarera konton som ISK och Kapitalförsäkring.

Hur använder jag er K4 i samband med min deklaration?

Om du deklarerar elektroniskt kan du skriva av K4-blanketten direkt på Skatteverkets hemsida. Du kan även skriva ut och bifoga din K4-blankett i din pappersdeklaration till Skatteverket.

Hur fungerar debiteringen av Avanza K4?

Kostnaden för tjänsten dras från kontots saldo. Debiteringen sker för det år du skapat din K4. Om du t.ex har skapat en K4 för 2015 så kan du skapa en ny K4 för samma år hur många gånger som helst utan att det sker en ny debitering.

På samma sätt kan du skapa en K4 även för dina andra konton för samma år (2015), utan att det kostar dig något. För att en ytterligare debitering ska ske krävs alltså att du skapar en ny K4 för ett annat år, t.ex 2016.

Kan jag få er K4 som en SRU-fil?

Nej det går inte att få vår K4-blankett som SRU-fil utan den skapas i PDF-format.

Numreringen på rutorna i K4-blanketten och inkomstdeklarationen skiljer sig, hur vet jag vad som är rätt?

Skatteverket har för år 2014 års deklaration ändrat benämning på rutorna i inkomstdeklarationen, vilket medför att dessa skiljer sig mellan K4-blanketten och inkomstdeklarationen. Om du följer nedan tabell kan du enkelt deklarera rätt.

K4-blanketten
Inkomstdeklarationen
54
7.4
81
8.3
50
7.2
53
8.1
64
7.5
83
8.4
Varför har min K4 inte skapats?

Kontrollera att det har gjorts försäljningar under året du önskar skapa en K4:a för. Skulle du inte ha realiserat kapital under året så kommer inte en K4:a kunna skapas. Om du har beställt en K4 men du inte kan se att den är klar så kan du testa att beställa den på nytt efter någon timme.

Hur fungerar K4-blanketten med ett samägt konto?

Det går utmärkt att använda vår K4-tjänst även om ni har ett samägt konto. Ni behöver bara dividera K4:an i antal delägare för att få fram rätt värde.

Jag har fört över värdepapper till min depå men anskaffningsvärdet
saknas, hur lägger jag till anskaffningsvärdet?

Har man fört över aktier från ett annat institut eller bank till oss så flyttas dessvärre inte anskaffningskostnaden med. Detta kan man däremot själv lägga till under "Ändra inköpskostnad".

Hur räknar jag ut anskaffningsvärdet på en inlösensaktie?

På din K4 justeras inköpskostnaden på inlösensaktien per automatik. För att räkna ut anskaffningsvärdet för hand, läs mer på Skatteverkets hemsida om allmänna råd avseende inlösen av aktier.

Kan jag kvitta vinst mot förlust?

Om du har sålt värdepapper med vinst och under samma år sålt värdepapper med förlust så kan du kvitta vinst mot förlust på ett Aktie- och fondkonto. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten får resten av förlusten dras av med 70 %, även kallat "kvotering".

Hur deklarerar jag och söker avräkning för min utländska källskatt på mitt ISK?

Utländsk källskatt som man betalar för utdelningar i utländska bolag i en ISK kan man få avräkning för. Avräkningen görs automatiskt av Skatteverket och man behöver därför inte agera själv för att få tillbaka denna skatt. Du kan läsa mer om avräkning för utländsk källskatt i ISK på Skatteverkets hemsida

Utländsk källskatt som betalats under 2015 kommer med automatiskt i deklarationen för 2015, som man deklarerar för år 2016.

Hur söker jag avräkning för min utländska källskatt för min kapitalförsäkring?

Du kan själv inte söka avräkning för utländsk källskatt då en Kapitalförsäkring ägs av Avanza Pension. Vi söker därför avräkning åt våra kunder och skatt som är betald under 2015 kan vi söka avdrag mot den avkastningsskatt som betalats in 2016. Vi deklarerar denna sedan under 2017 och behöver sedan invänta på slutskattebeskedet. Förhoppningsvis så godkänns vår avräkning och vi kan då påbörja återbetalningen i början på 2018.

Hur deklarerar jag för ett dödsbo?

Dödsbon är egentligen juridiska personer men behandlas som fysiska personer rent skattemässigt och vi skickar därför kontrolluppgifter för dödsboet till Skatteverket. Ett dödsbo deklarerar på samma blankett som privatpersoner där vissa uppgifter kommer förtryckta, precis som för en vanlig privatperson.

Hur redovisar jag en affär i en börshandlad fond/ETF?

Vi skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om hur stor vinsten eller förlusten på den börshandlade fonden är och den kommer därmed förtryckt i din deklaration.

Hur deklarerar jag de utdelningar jag har fått?

Du behöver inte själv deklarera för de flesta utdelningar du har fått, utan den informationen kommer förtryckt i din deklaration. Detta kan dock variera beroende på vilken lista bolaget handlas på. Du kan läsa mer om det på Skatteverkets hemsida.

För Aktie- och fondkonto dras det en preliminär skatt för utdelningen direkt vid inbokningen på kontot.

För Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring dras ingen skatt vid utdelning i svenska aktier. Om du har utländska aktier dras det utländsk källskatt direkt vid utdelningen.

Hur deklarerar jag om jag har varit involverad i en blankningsaffär?

Vid en realiserad blankningsaffär redovisas denna på samma sätt som en realiserad värdepappersaffär. Exempelvis ska marknadsnoterade aktier och blankningsaffärer i marknadsnoterade aktier redovisas i samma sektion på K4-blanketten.

Om du använder dig av vår K4-blankett kommer dina realiserade blankningsaffärer automatiskt att tryckas på blanketten.

Läs mer om deklaration av blankningsaffärer på Skatteverkets sida. Du kan även läsa mer om blankning här.

Hur deklarerar jag försäljning av tecknings-, inlösen eller uniträtter?

Om du har fått tecknings-, inlösen- eller uniträtter är anskaffningsvärdet noll och om du säljer dessa innehav beskattas hela försäljningssumman som vinst. 

Om du har köpt tecknings-, inlösen- eller uniträtter är anskaffningsvärdet köpeskillingen. Om du säljer rätterna räknas mellanskillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde som vinst eller förlust precis som en vanlig värdepappersaffär.

Försäljning av dessa rätter behöver du deklarera på K4-blanketten, däremot finns undantag för vissa bolag då du inte behöver redovisa det på din K4. Dessa bolag hittar du på Skatteverkets hemsida här.

Deklaration

Realiserat kapital på ett aktie-och fondkonto ska deklareras på en K4-blankett i deklarationen.

Vi rapporterar automatiskt alla inbetalda räntor till Skatteverket och dessa finns förtryckta i din deklarationsblankett. De fondaffärer du har realiserat kommer även förtryckt då vi automatiskt rapporterar in dessa till Skatteverket.

Inköpsvärden/anskaffningskostnader räknas ut av oss om man har gjort sina värdepappersaffärer på Avanza. Skulle man däremot flytta över värdepapper till oss från en annan bank så flyttas inte anskaffningsvärdet med utan blir 0kr. För att få en korrekt visad avkastning och inköpskostnad behöver man därför lägga in sin inköpskostnad för dessa värdepapper själv. Det kan du göra här.

Deklaration för Investeringssparkonto
Du behöver inte deklarera själv för ett Investeringssparkonto då vi rapporterar in en schablonintäkt som kommer förtryckt på din deklaration. Här kan du läsa mer om hur beskattning av ISK fungerar.

Deklaration för Kapitalförsäkring
Du behöver inte deklarera själv för en Kapitalförsäkring utan vi drar summan som motsvarar avkastningsskatten direkt från Kapitalförsäkringen fyra gånger per år. Läs mer om beskattning av Kapitalförsäkring här.

K4-blankett

För att underlätta deklarationen för våra kunder så har vi skapat en funktion där man kan skapa en förifylld K4:a för sina värdepappersaffärer som man har hos oss. Alla poster som man ska deklarera och som är ett realiserat resultat kommer med i K4:an.

Skulle det vara något som saknas i din K4:a kan det bero på att man har flyttat in en del av sitt innehav till oss från en annan bank. Inköpskostnaden/anskaffningsvärdet flyttas då inte med utan blir 0kr och har man då inte rapporterat in inköpskostnaden till oss så kan K4:an se felaktig ut.

Från och med år 2012 måste vi även rapportera alla försäljningar/förfall av teckningsrätter till Skatteverket. Detta betyder att även förfallna teckningsrätter kommer med i deklarationen och dessa behöver då redovisas i K4:an. Detta trots att både försäljningspris och omkostnadsbelopp kan vara 0 kr.

Observera att förfall inte kommer med i vår förifyllda K4-blankett eftersom att det inte är en försäljning. När du ska deklarera dina förfallna teckningsrätter så uppger du omkostnadsbelopp noll.

Vill man ändå hitta information om hur man skall deklarera affärerna kan du läsa mer om det på Skatteverkets hemsida.

Samägt konto och K4-blankett
Om ni har ett samägt konto behöver ni dividera K4:an i antal delägare för att få fram rätt värde.

Fonder och Börshandlade fonder

Schablonintäkt fonder
Från och med 2012 behöver den som äger fondandelar (s.k. investeringsfonder) på ett Aktie- och fondkonto ta upp en schablonintäkt till beskattning i sin deklaration. Även börshandlade fonder (ETF:er) omfattas av detta. På Avanza gör vi detta automatiskt till våra kunder och schablonintäkten som uppgår till 0,4 % av värdet på fondandelarna vid kalenderårets ingång kommer förtryckt i deklarationen. Reglerna gäller för såväl fysiska som juridiska personer.

Börshandlade fonder/ ETF:er
Vi skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om hur stor vinsten eller förlusten på den börshandlade fonden är och den kommer därmed förtryckt i din deklaration.

Utdelningar

Du behöver inte själv deklarera för de flesta utdelningar du har fått, utan den informationen kommer förtryckt i din deklaration. Detta kan dock variera beroende på vilken lista bolaget handlas på. Du kan läsa mer om det på Skatteverkets hemsida.

För Aktie- och fondkonto dras det en preliminär skatt för utdelningen direkt vid inbokningen på kontot.

För Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring dras ingen skatt vid utdelning i svenska aktier. Om du har utländska aktier dras det utländsk källskatt direkt vid utdelningen.

Avräkning för utländsk källskatt i Investeringssparkonto
Utländsk källskatt som man betalar för utdelningar i utländska bolag i en ISK kan man få avräkning för. Avräkningen görs automatiskt av Skatteverket och man behöver därför inte agera själv för att få tillbaka denna skatt. Du kan läsa mer om avräkning för utländsk källskatt i ISK på Skatteverkets hemsida

Utländsk källskatt som betalats under 2015 kommer med automatiskt i deklarationen för 2015, som man deklarerar för år 2016.

Avräkning för utländsk källskatt i Kapitalförsäkring
Du kan själv inte söka avräkning för utländsk källskatt då en kapitalförsäkring ägs av Avanza Pension. Vi söker därför avräkning åt våra kunder och skatt som är betald under 2015 kan vi söka avdrag mot den avkastningsskatt som betalats in 2016. Vi deklarerar denna sedan under 2017 och behöver sedan invänta på slutskattebeskedet. Förhoppningsvis så godkänns vår avräkning och vi kan då påbörja återbetalningen i början på 2018.

 

Blankning

Vid en realiserad blankningsaffär redovisas denna på samma sätt som en realiserad värdepappersaffär. Exempelvis ska marknadsnoterade aktier och blankningsaffärer i marknadsnoterade aktier redovisas i samma sektion på K4-blanketten.

Om du använder dig av vår K4-blankett kommer dina realiserade blankningsaffärer automatiskt att tryckas på blanketten.

Läs mer om deklaration av blankningsaffärer på Skatteverkets sida. Du kan även läsa mer om blankning här.

Tecknings-, inlösen- och uniträtter

Om du har fått tecknings-, inlösen- eller uniträtter är anskaffningsvärdet noll och om du säljer dessa innehav beskattas hela försäljningssumman som vinst. 

Om du har köpt tecknings-, inlösen- eller uniträtter är anskaffningsvärdet köpeskillingen. Om du säljer rätterna räknas mellanskillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde som vinst eller förlust precis som en vanlig värdepappersaffär.

Försäljning av dessa rätter behöver du deklarera på K4-blanketten, däremot finns undantag för vissa bolag då du inte behöver redovisa det på din K4. Dessa bolag hittar du på Skatteverkets hemsida här.

Konkurs

Om det bolag som du äger aktier i försätts i konkurs betraktas det som om du avyttrat aktierna. En svensk aktie anses avyttrad den dag det bolag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor.

För att se vilka bolag som gått i konkurs besöker man Skatteverkets hemsida. Där har de en lista på bolag som gått i konkurs och ni hittar den genom att följa denna länk.

Önskar du läsa mer om konkurser och andra företagshändelser klicka här.

Dödsbo

Dödsbon är egentligen juridiska personer men behandlas som fysiska personer rent skattemässigt och vi skickar därför kontrolluppgifter för dödsboet till Skatteverket. Ett dödsbo deklarerar på samma blankett som privatpersoner där vissa uppgifter kommer förtryckta, precis som för en vanlig privatperson.

Arv och gåvor

Om du inte köpt aktierna, utan istället fått dem genom gåva, arv eller bodelning, så är det istället den förra ägarens omkostnadsbelopp/inköpskostnad som du ska använda.

Överlåtelser som arv, gåva eller bodelning ska dock inte redovisas i inkomstdeklarationen.

Relaterat