Ansvarsbegransning

Avanzas K4- och K11-underlag är avsedda att underlätta ditt deklarationsarbete. Underlagen kan inte skickas till skattemyndigheten utan kontroll. Precis som namnet beskriver är dokumenten nämligen enbart avsedda som underlag. Eftersom det är du som är ansvarig gentemot myndigheten för din deklaration så måste du noga kontrollera och jämföra genererade uppgifter med faktiska transaktioner, årssammandrag och deklarationsunderlag. Innehållet i underlagen kan till exempel beroende på fel vid framtagandet, eller andra fel, avvika från de kontrolluppgifter som Avanza har lämnat till skattemyndigheten. Skattemyndigheten kommer sannolikt inte att acceptera felaktigheter eller utelämmad information i dessa underlag som en förmildrande omständighet om du för felaktigheterna vidare till din deklaration.

Underlagen baseras på de uppgifter som finns lagrade hos Avanza. Det betyder att du, om du gjort affärer hos någon annan bank eller mäklare, måste komplettera din deklaration med de transaktioner du gjort annorstädes, eftersom dessa uppgifter inte ingår i vår redovisning.

Värdepapper som du överför till Avanza får 0 kronor i anskaffningskostnad. Vi har en funktion som tillåter dig att ändra anskaffningskostnaden för transaktionstyperna inlägg och uttag. Sådana av dig ändrade uppgifter får genomslag på genererade K4- och K11-underlag.

Avanza ansvarar inte för att genererade K4- och K11-underlag är riktiga eller fullständiga. Avanza ansvarar inte för tillkommande skatt och eventuella skattetillägg orsakade av att underlagen varit felaktiga på något sätt och använts utan jämförande kontroller. Avanza ansvarar inte heller för andra direkta, indirekta eller andra skador orsakade av att genererade uppgifter på något sätt skulle vara felaktiga, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli, beroende på fel som ligger hos Avanza eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Det slutliga ansvaret, för att de uppgifter du avger till skattemyndigheten är korrekta, är alltid ditt eget.