Ändra inköpskostnad

Värdepapper som du för över till oss får 0 kronor i inköpskostnad, eller anskaffningsvärde som det även kallas. Här kan du ändra så att kostnaden stämmer på din Kontoöversikt och din K4-blankett. Tänk på att ange
inköpskostnaden/försäljningspriset inklusive courtage och att du även för
utländska värdepapper ska ange inköpskostnaden i svenska kronor.

Om du redan skapat en K4-blankett behöver du skapa en ny för att ändringen
ska synas. 

Välj konto och vilket år du överförde aktierna till oss. Tryck sedan på "Hämta".

Den här sidan kräver inloggning

För att se detta innehåll behöver du logga in.

Dina ändringar visas på:

  • K4-underlaget
  • Kontoöversikten (det tar en dag innan kostnaden är justerad)

Däremot påverkar inte ändringarna:

  • Historiska transaktioner
  • Exporter av transaktioner till Excel