Sparprofil

Enligt lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens regler måste alla värdepappersinstitut samla in uppgifter om sina kunders erfarenhet av och kunskap om finansiella instrument och tjänster. Informationen behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Om du inte har kunskap om eller tidigare erfarenhet av ett visst instrument, måste vi första gången du vill handla med instrumentet avråda dig från att genomföra ordern innan du läst in dig ordentligt på instrumentets egenskaper och risker. Den informationen hittar du på våra informationssidor. När du gjort det behöver du uppdatera dina uppgifter här nedanför med dina nyvunna kunskaper innan du kan lägga din order.

 

Den här sidan kräver inloggning

För att se detta innehåll behöver du logga in.