W8Ben Avtal

Identifikation

Den amerikanska skattemyndigheten IRS kräver att du godkänner din skatterättsliga hemvist och att det är du som är den slutliga ägaren av de amerikanska värdepapper som vid var tid innehas av Avanza.

Det gör du genom att verifiera uppgifterna i avtalet. I och med det får du nersättning på källskatten på utdelningar från amerikanska bolag.

Den här sidan kräver inloggning

För att se detta innehåll behöver du logga in.