Ansökan om intradagslimit

Intradagslimit - för aktiva handlare 

Intradagslimit riktar sig till daytraders och andra avancerade handlare. Intradagslimit ger ökad handelskapacitet under Stockholmsbörsens öppettider. Det är mycket viktigt att du är insatt i de risker belåning samt blankning kan medföra och till fullo behärskar begrepp som belåningsvärde, säkerhetskrav och belåningsgrad.

För att utnyttja tjänsten måste du ha ansökt och beviljats kredit/belåning.

Hur fungerar intradagslimit?

Avanzas ordinarie belåningsvärden på 80, 60 samt 40 % höjs under dagen till 90, 80 och 70 %. Aktier med 0 % i belåningsvärde kvarstår på 0 %. Säkerhetskraven för blankning sänks under dagen från 150 och 130 % till 133 samt 110 %. Erhållen kreditlimit multipliceras under dagen med 2,25.

Observera att intradagslimit endast gäller under börsens öppettider. Vid stängning måste positioner samt saldo vara helt anpassade till Avanzas ordinarie belåningsvärden/säkerhetskrav samt erhållen kreditlimit.

Avanza avråder starkt från att utnyttja intradagslimit maximalt eftersom det innebär betydande risker och kraftigt minskad handlingsförmåga.


För att ansöka om intradagslimit, vänligen logga in.