Avanza K4

Här kan du skapa nya och se dina tidigare skapade K4-blanketter.

Priset för att skapa en K4-blankett är 0 - 99 kronor, beroende på din förmånsnivå. Se ditt pris

Den här sidan kräver inloggning

För att se detta innehåll behöver du logga in.

Pris: 0-99 kronor (dras under natten), se ditt pris här

Observera att det ibland kan ta en stund att skapa K4-blanketten. När den är färdig kommer du se den i listan här ovanför. Om du inte har gjort några försäljningar under det aktuella året skapas ingen K4-blankett.

Vanliga frågor

Om du har teckningsrätter, inlösenrätter eller uniträtter som har förfallit kommer dessa synas i din deklaration, men inte i den K4 du skapar hos oss. Anledningen till att de inte finns med i vår K4 är att det inte är en försäljning.

Oavsett om du har blivit tilldelad rätterna och har sålt dessa, eller om de har förfallit, så ska du ange omkostnadsbelopp 0 kr för dessa i din deklaration.

Om du istället har köpt rätterna är omkostnadsbeloppet det belopp som du köpte dessa för. Om du säljer rätterna räknas mellanskillnaden mellan försäljningspris och omkostnadsbelopp som vinst eller förlust precis som en vanlig värdepappersaffär.

Vissa rätter behöver inte redovisas i deklarationen. Vilka det gäller ser du på Skatteverkets hemsida här.

Kan jag ladda upp Avanzas K4-blankett hos Skatteverket när jag deklarerar elektroniskt?

K4-blanketten är skapad i filformatet PDF. Dessvärre godkänner inte Skatteverket filformatet PDF för uppladdning av filer. Om du deklarerar elektroniskt behöver du istället själv skriva över uppgifterna i din deklaration.

Deklarerar du via post behöver du bara kontrollera att uppgifterna stämmer och skicka in den skapade K4:an tillsammans med din deklaration till Skatteverket.

Vad kostar det att skapa en K4 och hur sker debiteringen?

Priset för att skapa en K4-blankett är från 0 till 99 kronor och beror på din förmånsnivå. Se ditt pris för K4 här.

Kostnaden dras från ditt kontos saldo. Debiteringen sker för det år du skapat din K4 och per konto. Om du t.ex har skapat en K4 för 2020 så kan du skapa en ny K4 för samma år hur många gånger som helst utan att det sker en ny debitering.

Varför har min K4 inte skapats?

Kontrollera att det har gjorts minst en försäljning under året som du önskar skapa en K4 för. Om det inte har genomförts någon försäljning under det året kommer det inte skapas någon K4.

Om du har genomfört en försäljning under det året men ändå inte skapats någon K4 kan du pröva att skapa en på nytt någon timme senare. Observera att under deklarationstider kan det vara många som skapar en K4 samtidigt och då kan det ta några timmar innan den är klar.

Vi har ett samägt konto, hur fungerar K4-blanketten då?

Det går utmärkt att använda vår K4-blankett även om ni har ett samägt konto. Ni behöver bara dividera uppgifterna i K4:an med antal delägare för att få fram rätt värde.

Bra att veta om K4

Du kan skapa en K4-blankett för alla kontotyper som du handlat värdepapper på för att se eventuell vinst eller förlust. Dock är det endast affärer som du gjort på ett aktie- och fondkonto som du behöver deklarera för. Observera att vår K4 inte redovisar avyttringar som inte resulterat i vinst eller förlust, exempelvis teckningsrätter (TR) som har förfallit.

Om du har frågor om hur din deklaration ska fyllas i eller specifika skattefrågor behöver du kontakta Skatteverket.

Vår K4-tjänst hanterar följande företagshändelser beräkningsmässigt under förutsättning att du gjort transaktionen hos oss:

  • Nyemissioner
  • Fondemissioner
  • Splittar

Det är extra viktigt att du kontrollerar och justerar följande händelser:

Sakutdelningar och aktiebyten
Vid företagshändelser där skattepliktiga aktievärden uppkommer, exempelvis vid byten och utdelningar av värdepapper, fastställs oftast värdet långt senare med följd att Avanza inte kan lägga in dessa för dina värdepapper förrän de är kända. I fall där värdet är inlagt bör du kontrollera dessa speciellt.
 
Handel med långa optioner
Vid handel med långa optioner, med löptid längre än ett år, har dessa blivit redovisade på samma sätt som korta optioner. Har du exempelvis ställt ut en position i december 2018 som du stängt i januari 2019 så har nettoresultatet redovisats per 2019, istället för att intäkten togs upp per 2018 och förlusten per 2019.