Avanza Play Avanza Play

Avanza Play

Fastighetsbolaget Estea ger ut kapitalandelsbevis

Kopiering misslyckades. Kopiera länken manuellt.
Estea är ett oberoende fastighetsbolag som sedan starten 2002 framgångsrikt förvaltat och utvecklat kommersiella fastigheter. Bolaget har genomfört fastighetstransaktioner för över 6 miljarder kronor vilket har genererat god avkastning till Estea och dess externa investerare. Verksamheten är fokuserad på att i olika underliggande verksamhetsbolag, tillika investeringsfonder, äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige. Nu genomförs en emission av kapitalandelsbevis om 200 Mkr i fonden Estea Sverigefastigheter 3 och som kund hos Avanza kan du teckna via exempelvis kapitalförsäkring och ISK. Du hittar mer information här: https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/estea.html
2018-10-01

Relaterade klipp

Ansvarig utgivare Nicklas Andersson.
Kontakt play@avanza.se.