Så har vi räknat

Ränteskillnaden baseras på vår nominella 3-månadersränta (1,29 %) räknat på årstakt och före eventuella ränteavdrag. Vi utgår från de värden du fyller i.