Stabelo

Leverantör av Bolån+

Vår samarbetspartner Stabelo är utgivare av Bolån+, medan vi är distributörer. Stabelo är ett oberoende bolåneinstitut som grundades för att de ville erbjuda prisvärda bolån till ansvarsfulla bolånetagare via en digital kanal. Deras finansieringsmodell är väl beprövad i andra länder i Europa och består av en bolånefond, där institutionella investerare såsom pensionsbolag och försäkringsbolag investerar kapital.

Till Stabelos hemsida