Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Y

Yield

Avkastning.

 

Yieldkurva (avkastningskurva)

Grafisk framställning av den beräknade effektiva avkastningen på jämförbara värdepapper med olika löptider.