• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

U

Underliggande

Den tillgång ett finansiellt instrument är baserat på. Priset på underliggande tillgång påverkar priset på instrumentet.

Utbetalningsperiod

Den periodicitet som utbetalningen av försäkringen ska ske med, t.ex. månad, kvartal eller år.

 

Utbetalningsplan

Den plan som ska gälla för utbetalning och som innehåller uppgift om starttidpunkt, utbetalningstid, frekvens och bankkontonummer.

 

Utbetalningstid

Period under vilken utbetalning görs till den försäkrade eller förmånstagare. Utbetalningstid för pensionsförsäkring, tjänstepension och kapitalpension är minst 5 år. Kapitalförsäkringar kan engångsutbetalas.

 

Utbetalningstidpunkt

Den månad då den första pensionsutbetalningen görs.

 

Utländsk källskatt

Vid utdelning från en utländsk aktie så debiteras utländsk källskatt. På ett aktie-och fondkonto debiteras som vanligt 30% i skatt, vanligtvis 15% preliminärskatt och 15% utländsk källskatt men detta beror på hur stor den utländska källskatten är. Är till exempel den utländska källskatten 28% så är preliminärskatten 2%.

På ett ISK eller en kapitalförsäkring dras endast utländsk källskatt, alltså ingen preliminärskatt dock kan man söka avräkning för den utländska källskatten. Mer information om hur man begär avräkning för utländsk källskatt på ISK och kapitalförsäkring finns här.

 

Underkurs

Kurs som ligger lägre än det nominella beloppet på ett värdepapper. Motsats: överkurs.

 

Utdelning

Utbetalning av ett aktiebolags vinstmedel till aktieägarna. Utdelning beslutas av bolagsstämman i samband med vinstdisposition.

 

Utfärdad strut

Optionsstrategi som innebär att man samtidigt ställer ut både köp- och säljoptioner med samma lösenpris. Om den underliggande aktien står still tjänar man pengar, om den rör sig kraftigt uppåt eller nedåt förlorar man pengar.

 

Utlåning

Kreditgivning, bankers och andra kreditinstituts viktigaste versamhetsgren som innebär att de ställer pengar till förfogande mot ränta och i regel mot säkerhet. Utlåning kan även avse hela det utestående kreditbeloppet vid visst tillfälle.