• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

O

Obligation

Värdepapper som under löptiden ger en fast avkastning, ränta. Vid löptidens slut löses obligationen in mot en summa pengar, dess nominella värde.

 

Obligationsfond

Arbetar på ungefär samma sätt som en aktiefond men med skillnaden att en obligationsfond placerar i obligationer (räntebärande papper).

 

Omvänd split

Antalet aktier i ett bolag minskar och får därigenom en högre kurs. En omvänd split 1:10 innebär att tio gamla aktier blir en. Om aktien kostade 20 kronor innan splitten kostar den nu 200 kr.

 

OMX

Index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

 

OMX Cap

Index som innehåller samma aktier som OMX, men där inget bolag ensamt får utgöra mer än 20 procent av index. I det ursprungliga OMX-index finns inte någon sådan begränsning.

 

OMX-option

En option som har OMX-index som underliggande instrument. Dessa optioner är av europeisk typ, vilket innebär att de bara kan lösas in på slutdagen.

 

Option

Rätten att inom viss tid köpa eller sälja något till ett visst pris.

 

Optionsbevis

Av aktiebolag utfärdad handling ("warrant") som ger innehavaren optionsrätt till nya aktier i bolaget.

 

Optionsklass

Optioner som har samma underliggande vara.

 

Optionslån

Av aktiebolag utgivna skuldebrev som ger optionsrätt till nyteckning av aktier. Denna rätt kan överlåtas i form av ett från skuldebrevet skilt optionsbevis.

 

Optionsrätt

Rättighet att före ett visst datum teckna en aktie till en viss kurs. Optionsrätt i svenska aktiebolag kursnoteras dagligen vid förhandlingar mellan fodkommissionärerna.

 

Orderdjup

Visar på vilka nivåer köpare och säljare ligger och hur många aktier som finns på respektive nivå. Detta är inte hela sanningen eftersom det går att dölja order, så kallad dold order. Orderdjup i realtid ser du i orderläggningsfönstret.

 

Orealiserad

En förväntad vinst eller förlust är orealiserad så länge den bakomliggande tillgången inte har sålts.

 

Outperform

Uttryck för att en aktie kommer att gå bättre än den övriga marknaden, det vill säga stiga mer eller sjunka mindre än index.

 

Oåterkalleligt förmånstagarförordnande

Ett förmånstagarförordnande som görs oåterkalleligt kan inte ändras av försäkringstagaren utan förmånstagarnas godkännande.