• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

N

Nasdaq

Amerikansk börs på vilken många av världens största teknik- och IT-företag är noterade.

 

NAV-kurs

Net asset value, används om fonder och är värdet på en fondandel. Mäter marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnaden fördelat på fondandelarna. Beräknas en gång per dag, kallas även fondernas stängningskurs.

 

Nettovinst
  1. Redovisat årsresultat (efter skatt).
  2. Justerad nettovinst, i regel bruttovinst minus kalkylmässiga avskrivningar och kostnadsräntor plus intäktsräntor minus beräknad skatt.
NDX

Namnet på marknadsplatsen där instrumenten är noterade, Nordic Derivatives Exchange.

NGM Venture

Tidigare SBI, innovationslista. Lista för nya småbolag som ofta har utvecklat en produkt som de försöker kommersialisera.

Nikkei

Huvudindex för utvecklingen på Tokyobörsen.

 

Nominell ränta

Den ränta som löper på ett värdepappers nominella belopp. Motsatsen är effektiv avkastning, effektiv ränta.

 

Nominellt belopp

Beloppet som vid bildande av ett aktiebolag ska betalas för en aktie och som ska anges på aktiebrevet.

 

Notering

Kurser på aktier och andra börsregistrerade värdepapper noteras dagligen på Stockholmsbörsen. Kurser på utländska valutor noteras dagligen av de svenska valutahandlarna.

 

Nyckeltal

Jämförelsetal om företag. Talen är viktiga för att bedöma företagets ekonomiska ställning och möjliga utveckling. Exempel är vinst per aktie, lönsamhet, räntabilitet, förädlingsvärde, självfinansieringsgrad, soliditet och likviditet.

 

Nyemission

Aktiekapitalet ökas i ett bolag genom ett erbjudande, i första hand till aktieägarna, att teckna nya aktier. Aktiebolagslagen medger även så kallad riktad nyemission, då aktieägarna avstår sin förtur till andra placerare.

 

Norman-belopp

Norman-belopp är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Denna beräkning görs i första hand på den genomsnittliga historiska avgiften för fonden och andra redovisade kostnader för de senaste fem åren. Om det inte finns tillräcklig data så beräknas det i andra hand på fondens förvaltningsavgift plus de genomsnittliga extra kostnaderna i fondens Morningstar-kategori.

 

Nyintroduktion

När ett företags aktier för första gången noteras på fondbörsen.

 

NYSE

New York Stock Exchange, New York-börsen.

 

Nätmäklare

Fondkommissionärsfirma som huvudsakligen erbjuder sina tjänster på Internet, även kallad internetmäklare.