• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

M

Marginal

Skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, beräknad i procent på försäljningspriset.

 

Market maker

Finansiell aktör som ställer köp- och säljpriser för att garantera likviditeten.

Marknadsrisk

 

 

En definition på hur de finansiella marknaderna reagerar på förändringar i exempelvis ränteläget, inflation, politiskt klimat m.m.

 

 

Matematiskt värde

Ett aktiebolags egna kapital dividerat med det totala antalet aktier.

Medförsäkrad

Den som är maka/make/sambo/registrerad partner till gruppmedlem och som tillsammans med gruppmedlem tecknat gruppförsäkring.

 

Minilong

Term för en Mini future. Utvecklas positivt när underliggande tillgång stiger i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång faller i värde.

Minishort

Term för en Mini future. Utvecklas positivt när underliggande tillgång faller i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång stiger i värde.

Minusoption

En option som saknar realvärde.

Mkr

Förkortning av Megakronor, alltså miljoner kronor.

 

Mäklare

Yrkesutövare som förmedlar en affärskontakt mellan köpare och säljare.