Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

M

Marginal

Skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, beräknad i procent på försäljningspriset.

Market maker

Den som åtagit sig att fortlöpande notera köp- och säljkurser på ett visst värdepapper och därmed hålla en marknad.

Matematiskt värde

Ett aktiebolags egna kapital dividerat med det totala antalet aktier.

Medförsäkrad

Den som är maka/make/sambo/registrerad partner till gruppmedlem och som tillsammans med gruppmedlem tecknat gruppförsäkring.

Minusoption

En option som saknar realvärde.

Mkr

Förkortning av Megakronor, alltså miljoner kronor.

Mäklare

Yrkesutövare som förmedlar en affärskontakt mellan köpare och säljare.