Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

M

Marginal

Skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, beräknad i procent på försäljningspriset.

 

Market maker

Finansiell aktör som ställer köp- och säljpriser för att garantera likviditeten.

Marknadsrisk

 

 

En definition på hur de finansiella marknaderna reagerar på förändringar i exempelvis ränteläget, inflation, politiskt klimat m.m.

 

 

Matematiskt värde

Ett aktiebolags egna kapital dividerat med det totala antalet aktier.

Medförsäkrad

Den som är maka/make/sambo/registrerad partner till gruppmedlem och som tillsammans med gruppmedlem tecknat gruppförsäkring.

 

Minilong

Term för en Mini future. Utvecklas positivt när underliggande tillgång stiger i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång faller i värde.

Minishort

Term för en Mini future. Utvecklas positivt när underliggande tillgång faller i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång stiger i värde.

Minusoption

En option som saknar realvärde.

Mkr

Förkortning av Megakronor, alltså miljoner kronor.

 

Mäklare

Yrkesutövare som förmedlar en affärskontakt mellan köpare och säljare.