• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

L

Likvid
  1. Betalning.
  2. Om en person: någon som har förmånga att betala.
  3. Om en tillgång: något som snabbt kan omvandlas till kontanter.

 

Likvida medel

Kontanter eller pengar som är placerade på kontot men inte är placerade i värdepapper.

 

Likviddag

Dag då betalning ska ske.

 

Likviditetsrisk

Risken att ett instrument inte går att omsätta på marknadsplatsen.

Long (lång)

 

 

Term för en Mini future. En Minilong utvecklas positivt när underliggande tillgång stiger i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång faller i värde.

 

 

Lång marknad

Marknad för långfristiga krediter och obligationer. Den långa marknaden kallas även kapitalmarknad.

Lång ränta

Räntesats för långa (långfristiga) krediter och obligationer med flera års (återstående) löptid. Med lång ränta menas ofta räntan på den femåriga statsobligationen.

 

Löptid

Tid för ett instruments utfärdande och förfallodag.

Lös egendom

Exempel på lös egendom är lösöre, värdepapper, byggnad på annans mark, bilar, bostadsrätter, kontanter. Motsatsen till fast egendom.

 

Lösenpris

Det bestämda pris en option- eller warrantinnehavare har rätt att köpa det underliggande instrumentet för.