Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

J

Justerad vinst

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt, minskad med antingen schablonskatt eller faktisk skatt plus latent skatt på bokslutsdispositioner.

Justering finansieringsnivå

Förändring av en Mini futures finansieringsnivå.

Justering Stop Loss

Förändring av en Mini futures Stop Loss-nivå.