Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

H

Hausse

Tendens på börsen som utmärks av kraftigt stigande kurser, oftast under stor omsättning. Uttalas "håås". Motsatsen kallas baisse.

Hedge

Gardera sig. Placeringsstrategi som minskar risken genom att göra investeringar som tar ut varandra vid vinst eller förlust. 

Holdingbolag

Ett förvaltningsbolag som genom sitt aktieinnehav kan ha ett väsentligt inflytande på andra bolags förvaltning.

Hälsoprövning

Medicinsk bedömning av den försäkrades hälsotillstånd, oftast baserad på den försäkrades egna bedömning om sin hälsa och i vissa fall kompletteras det med en läkares utlåtande.

Hävdad

Tendens på börsen som utmärks av att kurserna till största delen är oförändrade eller något höjda jämfört med dagen innan.

Hävstång

Högre avkastning på satsat kapital som kan nås till exempel genom handel med optioner eller warranter.