• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

G

GAV (Genomsnittligt anskaffningsvärde)

Genomsnittliga anskaffningsvärdet för exempelvis en aktie, det vill säga genomsnittspriset som du har betalat. Räknas ut som Total inköpskostnad dividerat på antalet aktier.

Genomsnittsmetoden

Uträkningsmetod som används för att beräkna omkostnadsbelopp/inköpspris i deklarationen. Räknas fram som totala inköpspriset dividerat på totala antaler aktier.

Graderad rösträtt

Graderad rösträtt innebär att vissa aktier i ett bolag har flera röster än andra vid bolagsstämman.

Gruppmedlem

Den som tillhör Avanza Grupp och som tecknat Avanza Gruppförsäkring.