• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

E

Effektiv avkastning

Den avkastning som en ägare av ett värdepapper får i form av direktavkastning och kursförändring.

Effektiv ränta

Det faktiska pris du betalar för ett lån inklusive eventuella avgifter som till exempel uppläggsningsavgifter och aviavgifter. För sparkonton får du inte bara ränta på de pengar du sätter in, utan även på den intjänade räntan.

Efterbörs

Börshandeln efter uppropet. Vid efterbörsen handlas även med mindre enheter än börsposter.

Efterlevandeskydd

Försäkringskydd som innebär att efterlevande får ekonomiskt skydd om försäkringstagaren avlider inom försäkringstiden.

Eget kapital

Ett företags förmögenhet, det vill säga tillångar minus skulder.

Emerging markets

Länder med goda förutsättningar för tillväxt.

Emission

Utgivande av nya aktier för att få in nytt kapital i bolaget.

Emissionskurs

Priset för aktier i en nyemission.

Emittent

Den som ger ut nya aktier eller andra värdepapper.

Emittentrisk (kreditrisk)

Risken att emittenten (utfärdaren av produkten) inte klarar av att fullfölja sina åtaganden mot dig.

Europeisk option

En option där optionsinnehavaren enbart kan utnyttja sin rättighet, det vill säga köpa eller sälja det underliggande värdet, på optionens slutdag.

Ex-dag

Ex-dagen är den dag som aktien handlas utan rätt till utdelning, vilket betyder att aktiekursen sjunker lika mycket som utdelningens storlek. Om ex-dagen är den 1 februari så måste du ha köpt aktien senast 31 januari för att få ta del av utdelningen. Skulle i detta fall den 31:e januari vara en helgdag så behöver man köpa aktien den senaste bankdagen innan den 1 februari.

Extraordinära poster

Intäkter och kostnader som inte hör till företagets löpande verksamhet. Exempel på extraordinära poster är vinst eller förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, koncernbidrag och emissionskostnader.