• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

C

Call option

Engelska för köpoption. En köpoption ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att inom en viss tid köpa något (till exempel en aktie) till ett i förväg bestämt pris.

Cash flow

Engelska för kassaflöde, det vill säga skillnaden mellan in- och utbetalningar i ett företags löpande verksamhet.

Clearing

Betalningsutjämning, kvittning av ömsesidiga fodringar, oftast mellan banker.

Corner

När man som privatperson eller företag har ett aktieinnehav på minst 10% av aktierna och kan blockera ett bud från en uppköpare. För att driva igenom tvångsinlösen krävs minst 90 procent av aktierna i ett bolag.

Courtage

Den transaktionsavgift som betalas till mäklaren när du köper eller säljer värdepapper.

Cyklisk aktie

Företag vars vinster svänger kraftigt med konjunkturen. Det innebär att företagets aktiekurs rör sig mer både uppåt och nedåt än så kallade ocykliska aktier, som är beroende av konjunkturcykeln.