• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Å

Årsredovisning

Resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse som enligt lag ska lämnas för varje räkenskapsår av aktiebolag och ekonomiska föreningar. Aktiebolagens årsredovisningar sänds till Bolagsverket.

 

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att värdet i en försäkring, i en kapitalförsäkring hela värdet + 1 procent, betalas ut när försäkrad avlider. Värdet betalas antingen ut till förmånstagare eller försäkringstagare.

 

Återköp

Hela eller del av försäkringskapitalet tas ut innan försäkringstidens slut. Tas hela kapitalet ut upphör försäkringen att gälla. Pensionsförsäkring och kapitalpension kan i princip inte återköpas p.g.a. inkomstskattelagen. Kapitalförsäkring kan återköpas om det står i försäkringsavtalet.

 

Återköpsvärde

Det belopp som maximalt kan erhållas vid återköp.