Räntor

Vanliga frågor

Vad har jag för inlåningsränta på mina konton?

Med dagens ränteläge erbjuder vi inte några inlåningsräntor på våra handelsbara konton, aktie-och fondkonto, ISK, kapitalförsäkring och pensionskonton (förutom för Private Banking kunder).

För aktuellt ränteläge för våra sparkonton se gärna följande länk.

Vad erbjuder ni för ränta på era sparkonton?

Du hittar aktuella räntesatser för alla våra konton inklusive våra sparkonton i prislistan.

Hur ofta betalas ränta ut på era sparkonton?

Ränta betalas ut vid varje månadsskifte och ökar då saldot på sparkontot. Du kan själv se alla tidigare ränteutbetalningar i din kontohistorik som du finner under Mina sidor > Kontoöversikt > Transaktioner.

Vad erbjuder ni för ränta på ert bolån?

Räntan för det bolån vi erbjuder våra Private Banking kunder finner du i vår prislista.

För att läsa mer om vårt bolån, klicka här.

Vad är skuldränta?

Det är den räntekostnad du har när du lånar pengar av Avanza. Den beräknas för de dagar du utnyttjar belåning eller övertrasserar ditt konto under en månad.

Räntan regleras mot ditt saldo per automatik vid månadsskiftet. Om summan är mindre än en krona så regleras inte skulden utan ligger kvar på ens konto.

Varför har jag fått skuldränta?

Det finns flera anledningar till att en skuldränta kan uppstå. Det vanligaste är att man har sålt aktier och, innan likvidagarna gått igenom, gör ett uttag eller överföring av pengarna från försäljningen.

Stockholmsbörsen tillämpar två likviddagar vid aktietransaktioner, vilket innebär att pengarna du får vid en försäljning inte bokförs på ditt konto förrän två bankdagar efter affärsdagen. Avanza har dock en service där du kan utnyttja ett preliminärt saldo för att kunna sälja och köpa aktier direkt på affärsdagen utan att betala någon ränta eftersom att likviddagarna då tar ut varandra.

Att ta ut pengar från en aktieförsäljning på själva affärsdagen leder till att depån belastas med ränta för den period det är ett underskott på depån, eftersom det innebär att du lånar pengar till dess att pengarna bokförs på likviddagen. Vilken dag som pengarna bokförs finner du på notan för affären. Man ska även vara observant om man säljer en aktie och köper en fond för pengarna direkt. Eftersom fonder ofta har färre likviddagar så innebär det även i ett sådant scenario att man i praktiken ligger med ett underskott på kontot och får betala skuldränta för dessa dagar.

Skuldräntan dras automatiskt från ditt saldo i slutet av månaden, förutsatt att den överstiger en krona. Räntan motsvarar den kreditränta som vi erbjuder dig vid belåning.

För dig som handlar både på den europeiska och nordamerikanska marknaden är det viktigt att ha i åtanke att USA och Kanada tillämpar tre likviddagar, vilket kan leda till att du drabbas av skuldränta i samband med dina affärer.

Exempel:

1. Du säljer en amerikansk aktie på måndagen för 50 000 kr. Du ser pengarna från försäljningen direkt, men i praktiken bokas pengarna in först på torsdagen.

2. Du använder pengarna från försäljningen till att köpa en svensk aktie för 50 000 kr på måndagen. Du ser inte längre pengarna på ditt konto men pengarna dras i praktiken på onsdagen.

3. Eftersom det är olika likviddagar kommer pengarna för köpet att dras en dag tidigare än pengarna som inkommer från försäljningen. Det innebär i praktiken att ditt konto ligger minus 50 000 kr mellan onsdagen och torsdagen och du får då betala skuldränta på beloppet för en dag. Som exempel skulle en Premium Brons-kund betala 8,47 kr i ränta i ovanstående scenario.

In- och utlåningsränta

Inlåningsränta - På pengar som är innestående på ett räntebärande konto erhåller du ränta. Räntan beräknas dag för dag och betalas ut vid varje månadsskifte, förutsatt att den överstiger en krona. 

Utlåningsränta - Räntan på utestående krediter beräknas dag för dag och betalas månadsvis. Det finns ingen bestämd avbetalningsplan, utan likvider från försäljning av värdepapper, utdelningar och insättningar av kontanter som du gör på ditt konto, kommer automatiskt att användas för att betala av en eventuell ränteskuld. Redovisningen för Kredit på en kapitalförsäkring och en ISK fungerar något annorlunda och du finner mer information om denna kreditlösning här.

Räntan på krediter du betalar till Avanza är avdragsgill i deklarationen.

För aktuella in- och utlåningsräntor, se prislistan.

Relaterat