• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Belåning

Vanliga frågor

Kan jag låna pengar hos er?

Ja, det finns möjlighet att låna pengar hos oss genom att belåna ditt värdepappersinnehav.  Du kan belåna dina värdepapper via ett Aktie- & fondkonto, Investeringssparkonto samt Kapitalförsäkring. För att du ska kunna belåna ditt innehav måste du först fylla i ett kreditavtal som du hittar genom att klicka på "Ansök om kredit nu!"  I övrigt så erbjuder vi inga banklån som blancolån eller liknande.

Observera att värdepapperskrediten är en fortlöpande kredit vars syfte är finansiering av värdepappersköp hos oss. Kredittagaren har inte rätt att använda krediten för andra ändamål.

Varför har jag en skuld trots att jag har pengar på kontot?

Om du har använder vår kreditlösning för Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkring så reglerar vi inte din skuld per automatik. Anledningen till detta är att insättningar till dessa kontotyp beskattas sedan den 1 januari 2012 och genom att placera tidigare utnyttjad kredit på saldot minimeras antalet framtida insättningar till kontot. Likvider som ligger kvar på saldot löper med samma ränta som motsvarande belopp på kreditkontot för att det inte ska uppstå någon extra kostnad för dig. Avanza gör en automatisk reglering av krediten på en Kapitalförsäkring vid årsskiftet.

Varför har jag betalat skuldränta när jag inte lånar pengar?

En skuldränta kan uppstå av flera anledningar. De vanligaste anledningarna kan du läsa om här. 

Hur fungerar kreditlösningen för Investeringssparkontot och Kapitalförsäkringen?

När det gäller belåning på ISK och Kapitalförsäkringar har vi ett speciellt upplägg.

Blir din kredit godkänd öppnar vi upp ett separat kreditkonto som ligger kopplat till det konto du har sökt krediten för. Innehaven på ditt ISK eller din Kapitalförsäkring fungerar som säkerhet och ger dig ett kreditutrymme som baseras på dina värdepappers belåningsgrad.

När du utnyttjar krediten sker en insättning från kreditkontot till ditt ISK eller Kapitalförsäkring. Kreditkontot regleras inte automatiskt efter handelsdagens slut. Eftersom insättningar beskattas kan det leda till att samma pengar beskattas flera gånger på ett år.

En insättning från kreditkontot sker bara automatiskt om det inte finns tillräckligt med likvida medel på investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen. En överföring till kreditkontot sker inte automatiskt förutom vid årsskiftet, då vi gör en automatisk reglering av krediten i en Kapitalförsäkring.

Likvider som ligger kvar på Investeringssparkontot eller Kapitalförsäkringen löper med samma ränta som motsvarande belopp på kreditkontot för att det inte ska uppstå någon extra kostnad för dig.

Vad innebär Superlånet?

Superlånet är ett lån med dina värdepapper som säkerhet till en låg och rörlig ränta. Det är ingen bidningstid och inga andra avgifter. Läs mer om Superlånet.

Erbjuder ni bolån?

Inom kort kommer vi att lansera Bolån+, ett bolån för alla som lånar upp till 60 %. Läs mer om Bolån+ och anmäl intresse redan nu. Vi erbjuder även bolån för Private Banking kunder. Läs mer om Superbolånet PB.

Med hur mycket kan jag belåna mitt värdepappersinnehav?

Ett konto med kredit ger dig möjlighet att använda belåningsbara värdepapper som säkerhet för ett lån från Avanza. När du har öppnat ett konto med kredit innebär det att du, inom ramen för din kreditlimit, har möjlighet att belåna ditt konto upp till belåningsvärdet. Observera att du kan låna antingen via våra ordinarie kreditvillkor eller via Superlånet.

Hur mycket du kan belåna dina värdepapper varierar beroende på värdepapper och huruvida du uppfyller våra ordinarie kreditvillkor eller villkoren för Superlånet. 

Belåningsvärdet anger hur stor del av värdepapprets aktuella marknadsvärde som går att belåna. Vi använder oss belåningsvärden med nivåerna 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20 och 10 procent. Procentsatsen anger hur stor del av värdepapperets värde som går att belåna.

Belåningsvärde grundas framför allt på volatiliteten och likviditeten i samma värdepapper. Belåningsvärdet kan därför både höjas och sänkas. 

På översiktssidan för värdepappret ser du vilket belåningsvärde respektive värdepapper har. Den informationen, samt ditt totala belåningsvärde, hittar du även på din kontoöversikt.

Kreditlimiten är ditt absoluta lånetak. Även om belåningsvärdet på ditt innehav är högre än din kreditlimit är limiten det belopp som du maximalt kan låna av oss.

För fonder, obligationer, certifikat samt övriga utländska aktier utan belåningsvärde görs en bedömning vid förfrågan. Vid stor andel av ett enskilt värdepapper som säkerhet för belåning görs en individuell bedömning av belåningsvärdet.

Har du fler funderingar? Lär dig vad belåningsvärde är och vad som påverkar det i Avanza Akamemin.  

Vad händer om jag blir överbelånad?

När du är överbelånad lånar du mer än du får. Blir du överbelånad behöver du själv reglera detta genom att antingen sätta in mer pengar eller sälja delar av ditt innehav.

Vi försöker i den mån det går att informera våra kunder när de blir överbelånade. Det gör vi genom att skicka ett meddelande till ditt konto tillsammans med en avisering till din privata mailadress om att det finns ett meddelande att läsa hos oss. Se därför till att du har en aktuell mailadress registrerad för att undvika att gå miste om viktig information.

Även om Avanza i möjligaste mån försöker att hålla dig uppdaterad, så har vi inte någon informationsskyldighet rörande överbelåning. Vid överbelåning har vi enligt kreditavtalet rätt att sälja av innehav för att reglera din skuld. Detta kan vi göra utan att skicka ett meddelande i förväg och du har då ingen möjlighet att påverka vad som säljs. Därför är det viktigt att du alltid har goda marginaler när du handlar med belåning och att du löpande följer utvecklingen på ditt konto så att du aldrig riskerar att bli överbelånad.

Vid påminnelse om övertrassering eller överbelåning, debiteras en serviceavgift på 99 kronor. Om en tvångsförsäljning genomförs, görs det till mäklarcourtage. Vilket courtage du får beror på courtageklass du tillhör och vilken lista aktien handlas på. Se hela prislistan. Dessutom utgår en serviceavgift på 400 kronor utöver ordinarie avgifter.

Exempel - Överbelåning:

Du sätter in 40 000 kr i kontanter på ett tomt nyöppnat konto med beviljad kredit. Du väljer att köpa 1000 aktier i bolag A för 100 kr samt 1000 aktier i bolag B för 100 kr. Aktierna i bolag A samt i bolag B har ett belåningsvärde på 80 %. Kontot har då följande positioner som syns nedan:

Konto Saldo (kr) -160 000
Tillgängligt belopp för köp (kr) 0
Värdepapper
Antal
Kurs
Belåningsvärde
Marknadsvärde
Aktie A
1000
100
80 000
100 000
Aktie B
1000
100
80 000
100 000
Händelse 1: Aktie A tappar kraftigt i värde efter en negativ bolagsrapport. Aktiekursen sjunker till 85 kr, allt annat lika ser Konto nu ut på följande vis:
Konto Saldo (kr) -160 000
Tillgängligt belopp för köp (kr) -12 000
Värdepapper
Antal
Kurs
Belåningsvärde
Marknadsvärde
Aktie A
1000
85
68 000
85 000
Aktie B
1000
100
80 000
100 000

Kontot är nu överbelånat med 12 000 kr. För att reglera det kan man antingen göra en kontant insättning på 12 000 kr alternativt sälja en del av aktierna på kontot. Om man väljer att sälja aktier så räcker det inte att endast sälja för 12 000 kr, utan för att reglera hela överbelåningen behöver man sälja för 60 000 kr, givet ett belåningsvärde på 80 %. Anledningen till det är att när man säljer belånade aktier tappar man också belåningsvärde i försäljningen.

Händelse 2: Du väljer att göra en insättning på 6000 kr samt gör en aktieförsäljning i bolag B på 30 000 kr för att reglera överbelåningen. Kontot ser efter det ut på följande vis:

Konto Saldo (kr) -124 000
Tillgängligt belopp för köp (kr) 0
Värdepapper
Antal
Kurs
Belåningsvärde
Marknadsvärde
Aktie A
1000
85
68 000
85 000
Aktie B
700
100
56 000
70 000