• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Utbetalning Tjänstepension

Vanliga frågor

Vad kan jag ha för utbetalningsplan på en tjänstepension?

Utbetalning kan påbörjas tidigast vid 55 års ålder och senast vid 80 års ålder. Vilken utbetalningsålder som gäller är avtalat i företagets tjänstepensionsplan (generellt 65 år om företaget inte anger något annat).

Utbetalning kan ske under 5 till 20 år, eller livsvarigt. Det går att välja mellan helår, halvår, kvartal eller månad.

Kan jag avsluta min tjänstepension i förtid?

Enligt de nya reglerna som infördes år 2016 är det möjligt att återköpa sin tjänstepension i förtid om: värdet är högst 1 prisbasbelopp (44 800 kr för 2017), pensionen är vilande* och inte under utbetalning. 

För att göra ett återköp krävs godkännande från arbetsgivaren. En begäran om återköp skickas därmed per post och måste vara undertecknad av både arbetsgivaren (försäkringstagaren) samt den anställde (försäkrad). Av brevet ska det framgå vilket konto som ska avslutas samt vilket konto utbetalningen ska ske till.

Måste jag själv sälja av så att det finns likvider tillgängliga på kontot inför utbetalning?

Ja, du måste själv sälja av den del av innehavet som behövs för utbetalningen. Finns inte likvida medel, görs ingen utbetalning vid utsatt datum. Utbetalning görs så fort tvångsförsäljningen genomförts.