• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Utbetalning IPS

Vanliga frågor

Vad kan jag ha för utbetalningsplan på en IPS?

Utbetalningarna kan börja tidigast vid 55 års ålder och pågå mellan 5-20 år. Du kan välja att få din IPS utbetalad månads-, kvartals-, tertials-, halvårs- eller årsvis.

Hur lägger jag upp en utbetalningsplan på en IPS?

Om du inte anger något annat så startar utbetalningen automatiskt vid 65 års ålder, pågår i 10 år och betalas ut månadsvis.

Du kan när som helst under sparandets gång ändra utbetalningslängd eller tidpunkt genom att skicka ett meddelande till oss i inloggat läge.

Vilka uppgifter måste man ange för att påbörja utbetalningen?

1. När vill du starta dina utbetalningar (vilket år och vilken månad?) 
2. Under hur många år vill du ha den utbetald (minst 5 år, max 20 år)? 
3. Till vilket kontonummer vill du ha den utbetald? 
4. Vilken frekvens vill du ha på dina utbetalningar (månads-/kvartals-/halvårs-/helårsvis)?

Kan jag ta ut min IPS i förtid?

I samband med att avdragsrätten togs bort (årskiftet 2015/2016) bestämdes det att det ska gå att återköpa sin IPS i förtid om värdet är högst 1 prisbasbelopp (44 800 kr för 2017) och pensionen inte är under utbetalning. Detta gäller oavsett hur länge sedan den senaste insättningen gjordes.

Kan man få hela utbetalningen på en gång?

Ja, om värdet understiger ett prisbasbelopp (44 800 kr år 2017) sker utbetalningen som en engångsutbetalning. Det är då inte möjligt att dela upp utbetalningen. Om kunden har valt en utbetalningsplan kommer beloppet ändå att betalas ut som ett engångsbelopp.

Vilket datum sker utbetalningen?

Utbetalningen sker den 25:e varje månad. Om den 25:e inte är en vardag sker utbetalningen närmast följande bankdag.

Hur gör jag om jag vill skjuta upp min utbetalningsplan?

Du meddelar oss detta genom att skicka ett meddelande i inloggat läge. Av meddelandet ska framgå vilket år och vilken månad du vill flytta fram utbetalningplanen till. Om du är osäker på när du vill ta ut pengarna kan du ange ett datum långt fram i tiden och sedan ta kontakt med oss om utbetalning ska ske tidigare än det satta datumet.

Måste jag själv sälja av så att det finnas likvider tillgängliga på kontot inför utbetalning?

Ja, du måste själv sälja av den del av innehavet som behövs för kommande års utbetalning. Om du inte har sålt i tid inför aktuell utbetalningsdag kommer Avanza att göra en försäljning.