Tjänstepension

Vanliga frågor

Vad är en tjänstepension?

Tjänstepension är en pension som är bunden till ett anställningsförhållande och vars premie betalas av arbetsgivaren. Precis som privat pensionssparande utgör tjänstepensionen ett viktigt komplement till den allmänna pensionen för att kompensera för ett framtida inkomstbortfall vid pension. Tjänstepensionen kan tecknas som en kollektivavtalad eller en individuell försäkring.

En individuell tjänstepensionslösning genom din arbetsgivare som inte är kollektivavtalad är ett så kallat tjänstepensionskonto. På ett tjänstepensionskonto kan du utöver fondplaceringar även handla med aktier och andra typer av värdepapper. Vid själva utbetalningstillfället blir en tjänstepension en fondförsäkring vilket innebär att försäkringskapitalet då endast får vara placerat i fonder.

Både kollektivavtalad och en individuell försäkring är helt kostnadsfria för dig som kund. Den enda avgift du betalar är eventuellt courtage vid värdepappershandel på tjänstepensionskontot.

Hur öppnar man ett tjänstepensionskonto hos Avanza?

För att du ska kunna förvalta din tjänstepension hos oss krävs det att din arbetsgivare tecknar ett så kallat planavtal med oss. Till planavtalet bifogas en personalrapport där företaget uppger vilka som ska omfattas av tjänstepensionsavtalet. När dessa handlingar är inskickade kommer vi att skicka ut ett välkomstbrev till dig med inloggningsuppgifter till ditt nya tjänstepensionskonto.

Hur vet jag om jag kan flytta min tjänstepension till er och hur går det tillväga?

Om din tjänstepension är flyttbar eller inte kan du kontrollera direkt via vår flyttsida för tjänstepension. Om ditt nuvarande försäkringsbolag tillåter flytt behöver du som försäkrad/anställd kontakta den arbetsgivare som är ägare på den försäkring som du vill flytta. Denne måste sedan öppna ett planavtal hos oss och godkänna flytten genom att fylla i och skicka in flyttblanketten till Avanza.

Hur sker fakturering av tjänstepensionspremierna?

Varje månad skickar vi en samlingsfaktura till företaget. Fakturan omfattar samtliga försäkringspremier för de anställda och gäller då för ålderspension-, premiebefrielse- och sjukförsäkring. Tillsammans med fakturan får företaget även specifikationer över varje anställds försäkringar och dess premier.

Vilka försäkringar kan ingå i Avanza Tjänstepensionsplan?

Ålderspension med återbetalningsskydd – detta är en obligatorisk försäkring i planen. Försäkringsgivare är Avanza Pension.

Premiebefrielseförsäkring – frivillig försäkring i planen. Försäkringsgivare är National General Life Insurance Europe S.A. (NGLIE) genom Euro Accident Health & Care Insurance AB.

Sjukförsäkring – frivillig försäkring i planen. Försäkringsgivare är National General Life Insurance Europe S.A. (NGLIE) genom Euro Accident Health & Care Insurance AB.

Hur gör jag för att betala avkastningsskatten på min Tjänstepension?

Avkastningsskatten för Tjänstepension dras i januari och du kommer att få ett meddelande till ditt konto med information om hur stor summa som kommer att dras ett par veckor i förväg.

Du som privatperson kan inte göra en extrainsättning till ditt tjänstepensionskonto utan behöver sälja av innehav så att det täcker avkastningsskatten.

Här hittar du information om hur avkastningsskatten på din Tjänstepension beräknas.

Relaterat